Chcete po poranění páteře a míchy znovu řídit? Není to nemožné!

Máte v důsledku poranění páteře a míchy či jiné události zdravotní postižení a chcete opět začít aktivně řídit? Nebo si chcete udělat autoškolu, ale obáváte se, že to kvůli Vašemu postižení nelze? Nevěšte hlavu, nic nemusí být ztraceno.

V případě, že jste držitelem řidičského průkazu a chcete se k řízení vrátit, první věcí, na kterou je nezbytné pamatovat, je lékařská prohlídka. Z důvodu změny zdravotního stavu je nezbytné, aby schopnost řídit automobil posoudil lékař. Ten do lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel uvede v souladu s § 5 vyhlášky č. 277/2004 Sb. podmínku, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (např. technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení apod.). Lékař, který zjistí, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, je navíc podle § 89a Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění.

Druhou věcí je úprava automobilu. V závislosti na povaze a míře postižení je nezbytné nechat svůj automobil upravit odbornou firmou. S ní si domluvíte, co bude zapotřebí upravit a také vyzkoušíte a následně vyberete nejvhodnější technické provedení. Tato firma Vám také vystaví potvrzení obsahující harmonizační kódy, které v sobě nesou informaci o potřebných úpravách. Jejich přehled lze nalézt ve Vyhlášce č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Na nákup i na úpravu motorového vozidla lze žádat příspěvek od úřadu práce. Bližší informace k žádostem Vám rádi poskytneme v naší poradně, podle potřeby také pomůžeme s vyplněním potřebných formulářů.

Úprava automobilu nějakou dobu (podle rozsahu v řádu týdnů) potrvá. Mezitím tedy v místě svého trvalého bydliště můžete s aktuálním lékařským posudkem a s potvrzením, které Vám vystaví firma provádějící úpravu osobního automobilu, požádat o výměnu řidičského průkazu, v němž budete mít dané harmonizační kódy zaneseny. Vydání nového řidičského průkazu trvá asi 20 dní. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí podle informace od Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil právě řidič se zdravotním omezením.

Provedené úpravy na automobilu je nezbytné nechat zapsat také do technického průkazu. Nejprve firma zapíše provedené úpravy do velkého technického průkazu, poté je nezbytné navštívit odbor dopravy, kde zaznamenané úpravy potvrdí a zanesou je také do malého technického průkazu.
Další náležitostí, která sice není povinností, ale je vhodné ji neopomenout, jsou kondiční jízdy s upraveným řízením. Ač se to nezdá, ruční řízení má svá specifika, která je zapotřebí si uvědomit a na která je nezbytné si zvyknout. V České republice existují autoškoly nabízející kondiční jízdy i v automobilech s upraveným řízením. V případě zájmu Vám v poradně pomůžeme najít na některou z nich kontakt.

Ani v případě, že jste dříve řidičský průkaz nevlastnili, ale nyní byste se chtěli stát řidiči, nemusíte se ničeho bát. V České republice je několik autoškol nabízejících kurzy i pro osoby se zdravotním postižením, u nichž je nezbytné upravené řízení. V případě zájmu Vám v poradně pomůžeme najít na některou z nich kontakt, případně zjistit, co dalšího je nezbytné spolu s přihláškou doložit.

Pokud máte dotaz, na který jste nenašli odpověď v našem článku, tak se obraťte na naši poradnu.

Přejeme Vám šťastnou cestu!

Zdroje:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v aktuálním znění.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).
Internetové stránky www.rucniovladani.cz/autoskola

28.11.2017 |