Mohu pracovat i v případě, že nejsem schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek?

Lidé, kterým byla přiznána invalidita III. stupně, mají leckdy ve svém lékařském posudku také dovětek: není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Opravdu nemůže osoba se zdravotním postižením, která má tento dovětek v posudku, vůbec pracovat? Co pro ni tento dovětek vlastně znamená? Objevuje se tento dovětek i v nově vydávaných posudcích? Odpovědi na tyto otázky Vám zodpoví následující článek.

Mám v posudku dovětek: „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“. Opravdu nesmím pracovat?

Pracovat můžete.

Je ale nezbytné pamatovat na to, že Vámi vykonávaná práce nesmí být v rozporu s Vaším zdravotním stavem. To, zda můžete danou práci vykonávat, je proto vhodné konzultovat se svým ošetřujícím odborným lékařem. Proberte s ním zejména náplň práce a vhodný rozsah pracovního nasazení (počet pracovních hodin za den či týden), abyste měli jistotu, že se prací Váš zdravotní stav nezhorší. Zaměstnavatel Vás také může vyslat za lékařem zajišťujícím pracovně-lékařskou péči k posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat sjednanou práci. Lékař pak na základě prohlídky a informací o dané pracovní pozici a náplni práce rozhodne, zda je pro Vás místo vhodné.

Mimořádné pracovní podmínky jsou též nezbytné (ty upravuje Vyhláška č. 329/2009 Sb., o posuzování invalidity). Jde především o zásadní úpravu pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pomůcek nebo každodenní podporu a pomoc na pracovišti formou předčitatelských a tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

Co pro mě tento dovětek znamená?

Kromě výše uvedených skutečností znamená dovětek především to, že na úřadu práce nemůžete být veden(a) jako uchazeč o zaměstnání, ale pouze jako zájemce. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a v případě, že zaměstnavatel přijme zájemce o zaměstnání, nemůže na úřadu práce žádat o některé příspěvky (především o příspěvek na společensky účelné pracovní místo).

Můžu se s dovětkem setkat i v nově vydávaných posudcích?

V nově vystavovaných posudcích se dovětek: není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ již neobjevuje. V posudku o přiznání invalidity III. stupně se může objevit pouze informace, že dotyčná osoba se zdravotním postižením: je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“.

Použité zdroje:

Dostupné zde a Slovník sociálního zabezpečení zde.

Mgr. Zdeňka Veselá

29.04.2017 |