Partneři

Pomohli a stále pomáhají.

Firma CGI IT Czech Republic se svými zaměstnanci pravidelně podporuje činnost našeho centra.

CGI IT Czech Republic

Firma IMOS development, a.s. podpořila naši činnost významným finančním darem.

IMOS development, a.s.

MONETA Money Bank, a. s.

innogy Česká republika a.s.

Tescan - podpořila naší činnost významným finančním darem.

Tescan

Erba Lachema - podpořila naší činnost významným finančním darem.

Erba Lachema

CYRRUS

Tyco Electronics Czech s.r.o.

MOTORTEC

Brněnské komunikace

Bezplatně poskytuje připojení k internetu ve Fenixu a v našem bezbariérovém bytě ve výši 120000 Kč.

Netbox

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Společnost E.ON podpořila osvětový projekt Paracentra Fenix "Prevence úrazů páteře a míchy".

E.ON

Víno Marcinčák

Firma NIKON spol. s r.o. poskytla zdarma 3 fotoaparáty s příslušenstvím pro fotografické kurzy.

NIKON spol. s r.o.

Pneuservis Bílý & syn, s.r.o. podpořil naši činnost věcným darem a poskytnutím služeb zdarma.

Pneuservis Bílý & syn, s.r.o.

Keloc PC, spol. s r.o.

MEDMORAVIA s.r.o.

Pártystany-Jičín

Firma Isolit Bravo, s.r.o. poskytla finanční podporu na bezbariérovou dopravu.

Isolit Bravo, s.r.o.

Faster s.r.o. poskytuje zdarma internetové připojení

Faster s.r.o.

Poskytuje zdarma baliček zákonných školení (BOZP, PO, školení řidičů).

Prevent s.r.o.

Pivovar nás podporuje dodávkou nealkoholických nápojů na společenské akce a rekondiční pobyty.

Pivovar Černá Hora

IT Petr Šeďa podporuje hosting našich www stránkek.

IT Petr Šeďa

Kaiser - bezplatně nám zajišťují svozu odpadu.

Kaiser servis

Podporuje nás v oblasti organizačního a finančního řízení.

Oldřich Janda Consultancy, s.r.o.

SmartNetwork

KAVA TEAM s.r.o.

Magistrát města Brna nám poskytuje dlouholetou a stabilní finanční podporu při poskytování služeb.

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj dlouhodobě finančně podporuje naši organizaci.

Jihomoravský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí významně podporuje činnost všech našich služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad vlády České republiky podpořil mezinárodní aktivity ParaCENTRA Fenix.

Úřad vlády České republiky

Ministerstvo zdravotnictví podporuje projekt Prevence úrazu páteře a míchy na brněnských ZŠ.

Ministerstvo zdravotnictví

Evropský sociální fond podporuje projekt "Výzev se nebojíme".

Evropský sociální fond

Nadace ČEZ je naším velmi významným donátorem.

Nadace ČEZ

Finance na zakoupení zvedáku pro přesun imobilních klientů pro půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Konto bariéry Charty 77

Nadace Jistota Komerční banky podpořila projekt Posilovací stroj Glider a vybavení nového fitcentra.

Nadace Jistota Komerční banky

Nadace Agrofert podpořila projekt "Posilovna pro vozíčkáře"

Nadace Agrofert

MČ Starý Lískovec finančně podpořila činnost našeho centra.

MČ Starý Lískovec

HealthCare Institute

Fond pomoci Siemens podpořil odborné školení 20 zaměstnanců.

Fond pomoci Siemens

Bettina StapletonVelké Británie
Eva Wagnerová
Dalibor Knecht
Tamara Kořistková