O Fenixu

S mottem „Zpět do života“ pomáháme lidem po poranění míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpíráme vás v náročné životní změně, ukazujeme cestu a bojujeme jako lvi za lepší společenské začlenění a kvalitu života osob s poraněním míchy.

Fenix po celý život

Snažíme se, aby každý s poraněním páteře vedl plnohodnotný život v rámci svých možností.

Osobám starším 15ti let po poranění míchy a jejich blízkým

 • Usnadňujeme přechod z institucionální péče do domácího prostředí.
 • Udržujeme a rozvíjíme váš zbytkový potenciál po získaném poranění míchy.
 • Podporujeme soběstačnost.
 • Pomáháme akceptovat novou životní situaci.
 • Udržujeme a rozvíjíme sociální dovednosti.
 • Umožňujeme sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace.
 • Pomáháme při uplatňování práv a nároků.

 

4 zlaté zásady

 1. Prosazujeme individuální přístup s ohledem na osobní potřeby a cíle každého z vás.
 2. Respektujeme soukromí a osobní prostor.
 3. Nevynucujeme, ale podporujeme k osobní iniciativě.
 4. Přizpůsobujeme služby potřebám a denním dobách, které jsou nejvíce vyžadovány.

 

Jedeme, co to dá

V současné době sdružujeme více než 130 vozíčkářů a jejich rodinným příslušníků.  Klientů však máme už přes 250.

Jako nezisková organizace jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Prostředky na vlastní činnost získáváme ze státních zdrojů (dotační programy MZ, MPSV, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Úřad práce a vlády), z dotací, z plateb za služby, z výtěžku činnosti Sociálního podniku Fénix a dále pak od malých nebo individuálních sponzorů a z příspěvků členů ParaCENTRA Fénix. Darů se nebojíme a děkujeme za podporu.

Jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MZ a MPSV.

„Fenix roztáhne křídla“

„Výzev se nebojíme“