• PLES PRO FENIX

  Ples pro
  Fenix

  14. 4. 2018 | Hotel Voroněž
  (od 19:00 hod.)

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  Ples pro
  Fenix

  14. 4. 2018 | Hotel Voroněž
  (od 19:00 hod.)

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  Ples pro
  Fenix

  14. 4. 2018 | Hotel Voroněž
  (od 19:00 hod.)

  CHCI VSTUPENKU

Vážení příznivci,

když jsem loni sepisoval jeden z prvních předplesových otevřených dopisů, byly už přípravy na startovní ročník v plném proudu. Tou dobou jsme si stále hmatatelněji uvědomovali, co jsme dříve tušili, ale ve své skutečné tíze to na nás samozřejmě dopadlo až v praxi. Organizace události takového rozsahu, jakým Ples pro Fenix je, nás postavila před řadu neznámých událostí a stále se objevujících komplikací a problémů. Vedle pořadatelských povinností jsme všichni museli stíhat i svoje povinnosti profesní, a tak jsme často jeli až do úplného vyčerpání. Přesto jsme ani jednou nezapochybovali, že jsme se rozhodli správně. Nakonec nám to mnozí z návštěvníků potvrdili. Posláním ParaCENTRA Fenix je vracet lidi po úrazu míchy zpět do života. Ples pro Fenix vznikl proto, aby naši klienti, partneři a sponzoři měli příležitost se potkat. A já s potěšením sledoval, jak se nám povedlo obě vize propojit. Když účastníci převzali iniciativu na tanečním parketu, jakoby mezi nimi neexistovaly rozdíly. Vyjadřuji neskromné přání, aby si totožný účel, styl a úroveň zachovaly i příští ročníky.

Děkuji všem, kteří při nás doposud stáli i všem, kteří se tak rozhodnou konat v budoucnu.

Mgr. Michal Odstrčil, ředitel

Co vás čeká?

CYRRUS
Bettina Stapleton
KP Trading Brno
Víno Marcinčák
Hotel Voroněž
Dermacol
Brno
Caxa
Malá marketingová
Balet, NdB

Cíle
Plesu pro Fenix

Cílem „Plesu pro Fenix“ je sdružit lidi s poraněním míchy a vytvořit tradiční reprezentativní akci, která podpoří medializaci organizace a problematiky lidí s poraněním míchy. K naší činnosti patří i osvěta veřejnosti a věříme, že k ní svým programem přispěje i plánovaný ples. Záměrem pořádání „Plesu pro Fenix“ je samozřejmě také získání finančních prostředků na podporu fungování a rozvoj ParaCENTRA Fenix. Naše organizace si klade dlouhodobé cíle v oblasti podpory klientů, a proto bychom chtěli využít získané peníze na vybudování nových prostor organizace, které budou zahrnovat i ubytovací kapacity. Uvědomujeme si, že kvalitní služby jsou základním pilířem smysluplné neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že nové prostory povedou ke zkvalitnění služeb a umožní nám s klienty pracovat pravidelně, dlouhodobě a především k jejich maximální spokojenosti.