• PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  22. 4. 2017
  HOTEL VORONĚŽ
  Křižkovského 458/47, Brno
  od 19:00 hod.

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  ELECTROPHONIX, THE FIREBALLS,
  BALETNÍ ŠKOLA BALÁŽ

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  ZÁŠTITU NAD PLESEM
  PŘEVZAL PRIMÁTOR
  MĚSTA BRNA PETR VOKŘÁL

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  22. 4. 2017 | HOTEL VORONĚŽ
  Křižkovského 458/47, Brno
  od 19:00 hod.

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  ELECTROPHONIX, THE FIREBALLS,
  BALETNÍ ŠKOLA BALÁŽ

  CHCI VSTUPENKU

 • PLES PRO FENIX

  PLES PRO
  FENIX

  ZÁŠTITU NAD PLESEM PŘEVZAL
  PRIMÁTOR MĚSTA BRNA
  PETR VOKŘÁL

  CHCI VSTUPENKU

Vážení přátelé,

vítejte na oficiálních stránkách historicky prvního „Plesu pro Fenix“. Překonávání překážek a odvaha čelit novým výzvám už dvanáct let pohání motor naší neziskové organizace ParaCENTRUM Fenix, která svou pomoc zasvětila lidem s poškozením míchy.

Pro letošní rok máme vizi. Nechceme se spoléhat na zázraky, ale mít budoucnost pevně ve vlastních rukách. Naplnění tak velkých očekávání však vyžaduje aktivní přístup, a proto jsme se mimo jiné rozhodli uspořádat 22. dubna 2017 první a jedinečný „Ples pro Fenix“.

Cílem „Plesu pro Fenix“ je sdružit lidi s poraněním míchy a vytvořit tradiční reprezentativní akci, která podpoří medializaci organizace a problematiky lidí s poškozením míchy. Zároveň bychom touto akcí chtěli našim klientům vyjádřit velké díky za jejich věrnost a poděkovat také všem, kteří nás podporují.

Záměrem pořádání „Plesu pro Fenix“ je samozřejmě také získání finančních prostředků na podporu fungování a rozvoj ParaCENTRA Fenix. Naše organizace si klade dlouhodobé cíle v oblasti podpory klientů, a proto bychom chtěli využít získané peníze především na vybudování zcela nových prostor organizace. Jsme přesvědčeni, že nové prostory povedou ke zkvalitnění služeb a umožní nám s klienty pracovat pravidelně, dlouhodobě a zejména k jejich maximální spokojenosti.

Abychom mohli splnit tak velké cíle, potřebujeme podporu těch, kterým nejsou osudy lidí po úrazu míchy lhostejné. Pouze díky vstřícnosti jedinců, firem a nadací můžeme ve svém vývoji a zdokonalování pokračovat.

Přijměte, prosím, mé pozvání na „Ples pro Fenix“. Budeme nesmírně vděční, pokud se s námi rozhodnete sdílet trochu drahocenného času. Svou účastí na plese podpoříte nejen činnost ParaCENTRA Fenix, ale také jeho klienty a zaměstnance, kteří pro organizaci doslova dýchají.

Těšíme se na vás.

S úctou,

Mgr. Michal Odstrčil, ředitel

CÍLE
PLESU PRO FENIX

Cílem „Plesu pro Fenix“ je sdružit lidi s poraněním míchy a vytvořit tradiční reprezentativní akci, která podpoří medializaci organizace a problematiky lidí s poraněním míchy. K naší činnosti patří i osvěta veřejnosti a věříme, že k ní svým programem přispěje i plánovaný ples. Záměrem pořádání „Plesu pro Fenix“ je samozřejmě také získání finančních prostředků na podporu fungování a rozvoj ParaCENTRA Fenix. Naše organizace si klade dlouhodobé cíle v oblasti podpory klientů, a proto bychom chtěli využít získané peníze na vybudování nových prostor organizace, které budou zahrnovat i ubytovací kapacity. Uvědomujeme si, že kvalitní služby jsou základním pilířem smysluplné neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že nové prostory povedou ke zkvalitnění služeb a umožní nám s klienty pracovat pravidelně, dlouhodobě a především k jejich maximální spokojenosti.