Vážení příznivci,

když jsem loni sepisoval jeden z prvních předplesových otevřených dopisů, byly už přípravy na startovní ročník v plném proudu. Tou dobou jsme si stále hmatatelněji uvědomovali, co jsme dříve tušili, ale ve své skutečné tíze to na nás samozřejmě dopadlo až v praxi. Organizace události takového rozsahu, jakým Ples pro Fenix je, nás postavila před řadu neznámých událostí a stále se objevujících komplikací a problémů. Vedle pořadatelských povinností jsme všichni museli stíhat i svoje povinnosti profesní, a tak jsme často jeli až do úplného vyčerpání. Přesto jsme ani jednou nezapochybovali, že jsme se rozhodli správně. Nakonec nám to mnozí z návštěvníků potvrdili. Posláním ParaCENTRA Fenix je vracet lidi po úrazu míchy zpět do života. Ples pro Fenix vznikl proto, aby naši klienti, partneři a sponzoři měli příležitost se potkat. A já s potěšením sledoval, jak se nám povedlo obě vize propojit. Když účastníci převzali iniciativu na tanečním parketu, jakoby mezi nimi neexistovaly rozdíly. Vyjadřuji neskromné přání, aby si totožný účel, styl a úroveň zachovaly i příští ročníky.

Děkuji všem, kteří při nás doposud stáli i všem, kteří se tak rozhodnou konat v budoucnu.

Mgr. Michal Odstrčil, ředitel

Co vás čeká?

Cíle
Plesu pro Fenix

Cílem „Plesu pro Fenix“ je sdružit lidi s poraněním míchy a vytvořit tradiční reprezentativní akci, která podpoří medializaci organizace a problematiky lidí s poraněním míchy. K naší činnosti patří i osvěta veřejnosti a věříme, že k ní svým programem přispěje i plánovaný ples. Záměrem pořádání „Plesu pro Fenix“ je samozřejmě také získání finančních prostředků na podporu fungování a rozvoj ParaCENTRA Fenix. Naše organizace si klade dlouhodobé cíle v oblasti podpory klientů, a proto bychom chtěli využít získané peníze na vybudování nových prostor organizace, které budou zahrnovat i ubytovací kapacity. Uvědomujeme si, že kvalitní služby jsou základním pilířem smysluplné neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že nové prostory povedou ke zkvalitnění služeb a umožní nám s klienty pracovat pravidelně, dlouhodobě a především k jejich maximální spokojenosti.