Ergoterapie

Maximální soběstačnost v běžných denních činnostech.

S ergoterapií zvládnete sebeobsluhu, rozvinete vlastní soběstačnost a rozšíříte si  škálu práce i volnočasových aktivit. Vaše spolupráce s ergoterapeutem a instruktorem soběstačnosti v kombinaci se správnými kompenzačními pomůckami podpoří zvládání každodenních fyzických i psychických obtíží.

 

S čím pomůžeme

Nácvik soběstačnosti s ergoterapeutem

Natrénujete úkony potřebné při běžných denních činnostech jako:

  • trénink stability trupu,
  • trénink přesunů (horizontální, vertikální),
  • trénink oblékání,
  • efektivní jízda ve vozíku,
  • trénink jemné motoriky.

Osvojíte si:

  • správné nastavení vozíku, sedu a pracovního místa,
  • výběr a nastavení ergoterapeutických pomůcek,
  • zaučení rodinného příslušníka či asistenta v obsluze.

 

Nácvik s instruktorem soběstačnosti

Instruktor soběstačnosti vám předá své praktické osobní zkušenosti pro pohyb na vozíku, při oblékání a s dalšími každodenními aktivitami.

 

Trénink správného sedu na vozíku

Po vstupním vyšetření natrénujete s ergoterapeutem správný sed na vozíku, popř. přenastavíte polohu vozíku. Pokud bude potřeba dovybavit vozík vhodnou součástí, která podpoří správné sezení, ergoterapeut zprostředkuje kontakt s dodavatelem.  

 

Výběr kompenzačních pomůcek

Spolu s ergoterapeutem vyberete nejvhodnější kompenzační pomůcky a naučíte se je používat.

 

Dokumenty ke stažení

Místní a časová dostupnost Pravidla nácviku soběstačnosti Pravidla poradenství správného sedu ve vozíku Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Požádejte o ergoterapii

pište:nahlik@pcfenix.cz, volejte:+420 739 646 395

Jaroslav Náhlík

vedoucí aktivizačních služeb a sociální rehabilitace


pište:skobrankova@pcfenix.cz, volejte:+420 739 646 394

Mgr. Tereza Škobránková

ergoterapeut, poradce správného sedu na vozíku, výživový poradce