Fyzioterapie a cvičení

Podpoříme váš návrat do běžného života.

Cvičení a fyzioterapie je součástí sociální rehabilitace, které po poškození míchy podpoří návrat do běžného života. Od cvičení a poradenství s fyzioterapeutem přes samostatné cvičení na přístrojích až po pravidelné využívání posilovny našeho centra.

 

Cvičení s fyzioterapeutem

50minutové individuální cvičení s terapeutem vás na základě vstupního kinesiologického rozboru a stanovení cílů vede k:

 • udržení či zlepšování fyzické kondice,
 • zlepšení respiračních funkcí,
 • snížení bolesti, včetně spasticity,
 • udržení fyziologického kloubního rozsahu,
 • prevenci artrotických změn,
 • nácviku stability,
 • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru),
 • výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
 • zvýšení svalové síly,
 • úpravě svalových dysbalancí,
 • celkovému zlepšení fyzického a psychického zdraví.

 

Samostatné cvičení na přístrojích

Pro zlepšení kondice a dle individuálně sestaveného plánu je možné využít i samostatné cvičení na přístrojích:

 • motomed na dolní končetiny,
 • motomed na horní a dolní končetiny,
 • vertikalizační přístroj Smove,
 • vertikalizační přístroj Jordan,
 • posilovací přístroj Glider,
 • posilovací přístroj Krankcycle,
 • rehabilitační pomůcka SunBall.

 

Poradenství s fyzioterapeutem

Fyzioterapeut pomůže se správným provedením cviků v domácím prostředí. Zvládnete denní pohybové stereotypy – sebeobsluhu, zvyky, odpočinkové aktivity, práci i sport. Naučíte se pracovat se svým tělem bez přetížení svalových skupin, kloubů a šlach.

Pro aktivizaci svalů využíváme nejúčinnější fyzioterapeutické metody jako:

 • bazální posturální programy – metoda Jarmily Čápové,
 • dynamická neuromuskulární stabilizace,
 • proprioceptivní nervosvalová facilitace,
 • akrální koaktivační terapie,
 • měkké a mobilizační techniky,
 • respirační techniky,
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord),
 • nácvik stability na labilních plochách (válce, čočky, míče, Bosu,..),
 • techniky na aktivizaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
 • kvadrupedální lokomoce,
 • trénink stoje a chůze s pomůckami,
 • kinesiotaping,
 • fyzikální terapii.

 

S mobilitou si ve Fenixu nedělejte starosti. Pomůžeme vám při přesunu z automobilu, asistujeme při cvičení na rehabilitačních přístrojích nebo v posilovně.

 

Zapojte se do aktivní rehabilitace

O poradenství může požádat osoba starší 15ti let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Koordinátor vás vyzve k osobní schůzce, provede vás prostorami, představí možnosti a seznámí s fyzioterapeutkou a pracovnicí sociálních služeb.  

Na základě lékařské zprávy a vstupního kinesiologického rozboru si stanovíte osobní cíle rehabilitace. Poté začnete v domluvených termínem cvičit pod dohledem fyzioterapeuta.

Samostatné cvičení na přístrojích není vázáno na rezervaci. Cvičíte-li samostatně, přijďte kdykoliv během otevírací doby centra. V případě asistence se domluvte dopředu.

 

Dokumenty ke stažení

Místní a časová dostupnost Pravidla aktivizačního cvičení s terapeutem Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Chcete cvičit pod dohledem instruktora nebo fyzioterapeuta?

pište:nahlik@pcfenix.cz, volejte:+420 739 646 395

Jaroslav Náhlík

vedoucí aktivizačních služeb a sociální rehabilitace


pište:nahlikova@pcfenix.cz, volejte:+420 724 532 710

Mgr. Kristýna Náhlíková

vedoucí fyzioterapeutka