Fyzioterapie a cvičení

Podpoříme váš návrat do běžného života.

Cvičení a fyzioterapie je součástí sociálně aktivizačních služeb, které po poškození míchy podpoří návrat do běžného života. Od cvičení a poradenství s fyzioterapeutem přes samostatné cvičení na přístrojích až po pravidelné využívání posilovny našeho centra.

 

Cvičení s fyzioterapeutem

50 minutové individuální cvičení s terapeutem vás na základě vstupního kinesiologického rozboru a stanovení cílů vede k:

 • udržení či zlepšování fyzické kondice
 • zlepšení respiračních funkcí
 • snížení bolesti, včetně spasticity
 • udržení fyziologického kloubního rozsahu
 • prevenci artrotických změn
 • nácviku stability
 • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru)
 • výběru vhodných kompenzačních pomůcek
 • zvýšení svalové síly
 • úpravě svalových dysbalancí
 • celkovému zlepšení fyzického a psychického zdraví

 

Samostatné cvičení na přístrojích

Pro zlepšení kondice a dle individuálně sestaveného plánu je možné využít i samostatné cvičení na přístrojích:

 • motomed na dolní končetiny
 • motomed na horní a dolní končetiny
 • vertikalizační přístroj Smove
 • vertikalizační přístroj Jordan
 • posilovací přístroj Glider
 • posilovací přístroj Krankcycle

 

Poradenství s fyzioterapeutem

Fyzioterapeut pomůže se správným provedením cviků v domácím prostředí. Zvládnete denní pohybové stereotypy – sebeobsluhu, zvyky, odpočinkové aktivity, práci i sport. Naučíte se pracovat se svým tělem bez přetížení svalových skupin, kloubů a šlach.

Pro aktivizaci svalů využíváme nejúčinnější fyzioterapeutické metody jako:

 • bazální posturální programy – metoda Jarmily Čápové
 • bynamická neuromuskulární stabilizace
 • proprioceptivní nervosvalová facilitace
 • akrální koaktivační terapie
 • měkké a mobilizační techniky
 • respirační techniky
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord)
 • nácvik stability na labilních plochách (válce, čočky, míče, Bosu,..)
 • techniky na aktivizaci hlubokého stabilizačního systému páteře
 • kvadrupedální lokomoce
 • trénink stoje a chůze s pomůckami
 • kinesiotaping
 • fyzikální terapii

 

S mobilitou si ve Fénixu nedělejte starosti. Pomůžeme vám při přesunu z automobilu, asistujeme při cvičení na rehabilitačních přístrojích nebo v posilovně.

 

Zapojte se do aktivní rehabilitace

O poradenství může požádat osoba starší 15ti let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Koordinátor vás vyzve k osobní schůzce, provede vás prostorami, představí možnosti a seznámí s fyzioterapeutkou a pracovnicí sociálních služeb.  

Na základě lékařské zprávy a vstupního kinesiologického rozboru si stanovíte osobní cíle rehabilitace. Poté začnete v domluvených termínem cvičit pod dohledem fyzioterapeuta.

Samostatné cvičení na přístrojích není vázáno na rezervaci. Cvičíte-li samostatně, přijďte kdykoliv během otevírací doby centra. V případě asistence se domluvte dopředu.

 


Chcete cvičit pod dohledem instruktora nebo fyzioterapeuta?

pište: nahlik@pcfenix.cz, volejte: +420 739 646 395

Jaroslav Náhlík

vedoucí aktivizačních služeb a sociální rehabilitace


pište: nahlikova@pcfenix.cz,

Mgr. Kristýna Náhlíková

vedoucí fyzioterapeutka