Fyzioterapie a cvičení

Podpoříme váš návrat do běžného života.

Cvičení a fyzioterapie podporuje klienty po poškození míchy při návratu do běžného života. Od cvičení a poradenství s fyzioterapeutem přes samostatné cvičení na přístrojích až po pravidelné využívání posilovny našeho centra.

 

Cvičení s fyzioterapeutem

50minutové individuální cvičení s terapeutem vás na základě vstupního kinesiologického rozboru a stanovení cílů vede k:

 • udržení či zlepšování fyzické kondice,
 • zlepšení respiračních funkcí,
 • snížení bolesti, včetně spasticity,
 • udržení fyziologického kloubního rozsahu,
 • prevenci artrotických změn,
 • nácviku stability,
 • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru),
 • výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
 • zvýšení svalové síly,
 • úpravě svalových dysbalancí,
 • celkovému zlepšení fyzického a psychického zdraví.

Využíváme nejúčinnější fyzioterapeutické metody jako:

 • bazální posturální programy – metoda Jarmily Čápové,
 • dynamická neuromuskulární stabilizace,
 • proprioceptivní nervosvalová facilitace,
 • akrální koaktivační terapie,
 • měkké a mobilizační techniky,
 • respirační techniky,
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord),
 • nácvik stability na labilních plochách (válce, čočky, míče, Bosu,..),
 • techniky na aktivizaci hlubokého stabilizačního systému páteře,
 • kvadrupedální lokomoce,
 • trénink stoje a chůze s pomůckami,
 • kinesiotaping,
 • fyzikální terapii,
 • rehabilitační pomůcka SunBall.

 

Samostatné cvičení na přístrojích

Na základě individuálního plánu je možné využít i samostatné cvičení na přístrojích:

 • motomed na dolní končetiny,
 • motomed na horní a dolní končetiny,
 • vertikalizační přístroj Smove,
 • vertikalizační přístroj Jordan,
 • posilovací přístroj Glider,
 • posilovací přístroj Krankcycle.

 

Poradenství s fyzioterapeutem

Fyzioterapeut vám poradí, jaké cvičení zvolit v domácím prostředí a naučí vás, jak ho správně provádět, aby nedocházelo k přetížení svalových skupin, kloubů a šlach. Poradí vám také jak zvládat  denní pohybové stereotypy – sebeobsluhu, zvyky, odpočinkové aktivity, práci i sport.

S mobilitou si ve Fenixu nedělejte starosti. Pomůžeme vám při přesunu z automobilu, asistujeme při cvičení na rehabilitačních přístrojích nebo v posilovně.

 

Zapojte se do aktivní rehabilitace

O cvičení s fyzioterapeutem může požádat osoba starší 15 let s tělesným postižením získaným v důsledku poškození míchy. Vedoucí služby Vás vyzve k osobní schůzce, provede prostorami ParaCENTRA Fenix a seznámí Vás s následujícími možnostmi cvičení:

 

down Cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace

Cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace usnadňuje klentům sociální integraci. Každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým sestavuje svůj individuální plán. Jedná se o vymezení klientových osobních cílů, přání a potřeb v rámci poskytované sociální služby a kroků, které klient a pracovníci služby budou realizovat k jejich naplnění. Fyzioterapeut s dalšími pracovníky služby budou úzce spolupracovat na tom, aby klient dosáhl svých cílů a po všech stránkách se co možná nejvíce zapojil do společnosti.

down Fyzioterapie na základě lékařského poukazu

ParaCENTRUM Fenix je registrovaným poskytovatelem zdravotních služeb v oborech fyzioterapie a ergoterapie a má uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (o uzavření smlouvy s ostatními pojišťovnami se zatím jedná). Cvičení probíhá na základě lékařského poukazu, o který můžete požádat svého rehabilitačního lékaře, neurologa, případně ortopeda.

down Fyzioterapie plně hrazená klientem

Klient, který nevyužívá cvičení v rámci služby Sociální rehabilitace ani na základě lékařského poukazu (pouze klienti VZP) může využít fyzioterapii plně hrazenou klientem a to v ceně 400 Kč / 50 minut.

 

Na základě lékařské zprávy a vstupního kinesiologického rozboru si stanovíte osobní cíle rehabilitace. Poté začnete v domluvených termínem cvičit pod dohledem fyzioterapeuta.

Samostatné cvičení na přístrojích není vázáno na rezervaci. Cvičíte-li samostatně, přijďte kdykoliv během otevírací doby centra. V případě asistence se domluvte dopředu.

 

Dokumenty ke stažení

Místní a časová dostupnost Pravidla poskytování služby sociální rehabilitace

Chcete cvičit pod dohledem instruktora nebo fyzioterapeuta?

pište:nahlik@pcfenix.cz, volejte:+420 739 646 395

Jaroslav Náhlík

vedoucí sociální rehabilitace