Přesuny a manipulace

Workshop zaměřený na manipulaci s imobilním klientem

Kurz je určen pro všechny, kteří manipulují s osobami se sníženou mobilitou (ať už v rámci terapie v rehabilitačních zařízeních nebo v rámci asistence – zdravotnická zařízení, domácí prostředí), které jsou v důsledku zdravotních nebo jiných komplikací v různé míře závislí na asistenci druhé osoby.

Profese: ergoterapeuti, fyzioterapeuti (i studenti), zdravotnický personál, osobní asistenti, studenti středních zdravotnických škol.

 

Termíny pro rok 2019

 

25. – 26. 1. 2019

22. – 23. 2. 2019

12. – 13. 4. 2019

17. – 18. 5. 2019

21. – 22. 6. 2019

vždy v čase 8:00 – 13:00 hod.

 

Program workshopu

 

 1. Teoretická část
  • Rozdělení přesunů
  • Faktory ovlivňující způsob přesunu
  • Zásady při manipulaci s klientem
 2.  Praktická část
  • Manipulace s klientem na lůžku/lehátku
  • Varianty horizontálních a vertikálních přesunů – bez asistence, s asistencí, plně asistovaný
  • Úprava klienta ve vozíku
  • Využití kompenzačních pomůcek při přesunech a manipulaci s klientem

Cena

 

3000 Kč / 2500 Kč (studenti – nutno doložit potvrzení o studiu)
Cena je včetně výukových materiálů a drobného občerstvení

 

Délka

 

2 dny (vždy pátek a sobota – celkem 10 hodin)

 

Místo konání

 

ParaCENTRUM Fenix, Netroufalky 787/3, Brno-Bohunice

 

Poznámka

 

Klademe důraz na individuální přístup a praktický trénink dovedností, proto je počet účastníků omezen na 8 míst.

 

Lektoři

 

Mgr. Tereza Škobránková, Bc. Nikol Kothánková
Ergoterapeutky, které se specializují na spinální problematiku a pracují s klienty po poškození míchy v ParaCENTRU Fenix.


V případě zájmu kontaktujte

pište:kothankova@pcfenix.cz,

Bc. Nikol Kothánková

ergoterapeut