Akrální koaktivační terapie

Akrální koaktivační terapie

Metoda ACT – Akrální koaktivační terapie má za cíl napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického […]

manipulace s imobilní osobou

Workshop Přesuny a manipulace

V průběhu září a října se v ParaCENTRU Fenix uskuteční dva workshopy, které budou zaměřeny […]

nabídka práce fyzioterapie

Nabídka práce – fyzioterapeut

Jste fyzioterapeut s certifikovaným kurzem? Chcete smysluplnou a pestrou práci ve výjimečném týmu? Chcete se […]