Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Milé klientky, milí klienti,

dávky pro osoby se zdravotním postižením čekají změny! Dne 17. 8. 2017 totiž Senát ČR schválil novelu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. K definitivnímu schválení níže uvedených změn tak chybí už jenom podpis prezidenta České republiky. Co tedy zmiňovaná novela kromě jiného přináší? Změny se týkají příspěvku na zvláštní pomůcku a příspěvku na mobilitu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

  • Nově se příspěvek na zvláštní pomůcku přiznává již od částky 10 000 Kč místo původních 24 000 Kč.
  • Pokud budete žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, nebudete již muset vyplňovat formulář Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech.
  • V případě, že nebudete u příspěvku na zvláštní pomůcku žádat o odpuštění 10% spoluúčasti, nebude úřad práce zjišťovat příjmy vaše ani společně posuzovaných osob. Výjimkou je případ, kdy budete žádat o příspěvek na motorové vozidlo. Tam je doklad o příjmu všech osob žijících v jedné domácnosti i nadále vyžadován. Předpokládá se totiž, že automobil je využíván všemi členy rodiny.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

  • Zkracuje se lhůta, po které můžete znovu požádat o příspěvek na motorové vozidlo z 10 na 7 let. Toto platí i pro příspěvky přiznané po roce 2012. To znamená, že pokud jste tento příspěvek dostali např. v roce 2013, můžete si o něj zažádat znovu již v roce 2020.
  • Výše příspěvku zůstává maximálně 200 000 Kč. Tuto částku obdržíte, pokud příjem všech posuzovaných osob bude do 8násobku životního minima. Pokud budete mít příjem vyšší, bude Vám částka poměrně zkrácena. Bližší informace Vám rádi poskytneme u nás v poradně. Nejméně však bude příspěvek činit 100 000 Kč. Znamená to tedy, že při žádání o příspěvek na motorové vozidlo můžete počítat nejméně s částkou 100 000 Kč v případě, že Vám bude příspěvek přiznán.

Příspěvek na mobilitu

  • Od 1. ledna 2018 se můžete těšit na vyšší příspěvek na mobilitu. Zvyšuje se o 150 Kč měsíčně, tedy na 550 Kč.

Dlouhodobé ošetřovné

  • Další novinkou, kterou výše uvedené jednání Senátu ČR přineslo, je dlouhodobé ošetřovné. Nárok na tuto dávku budete mít, pokud jste zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a pečujete o svého manžela (manželku, registrovaného partnera, partnerku) či jiného příbuzného (rodiče, dítě, tchýni, tchána apod.). Jste-li OSVČ, musíte si zároveň platit nemocenské pojištění. Dlouhodobé ošetřovné má být poskytováno nejdéle po dobu 90 dní. Jeho výše je stanovena na 60 % denního vyměřovacího základu. Bližší informace k této novince vám rádi poskytneme u nás v poradně. I v případě dlouhodobého ošetřovného však k úplnému přijetí zákona chybí podpis prezidenta České republiky.

Minimální mzda

  • Poslední dobrou zprávou je, že Vláda ČR od 1.1. 2018 schválila nárůst minimální mzdy o 1 200 Kč, tedy na 12 200 Kč při plném úvazku (40 hodin týdně). Zvýší se i minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč.


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

01.09.2017 |