Aktuální změny v daňovém zvýhodnění

Milí čtenáři,

máme tu nový rok, který nám přinesl změny týkající se především zdanění platů a mezd. Sněmovna stvrdila zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent. Vyšší sazba se bude vztahovat na příjmy nad přibližně 140 tisíc korun měsíčně.

Od ledna 2021 se daň počítá z hrubé mzdy. Čistá mzda se tedy díky tomu zvýší o stokoruny až tisíce. Zásadní daňová změna navíc přináší vyšší slevu na poplatníka, a to o tři tisíce korun ročně. Lidé si tak v roce 2021 budou moci odečíst z daní 27 840 korun ročně.

Sněmovna také ve vládním daňovém balíčku schválila zavedení stravenkového paušálu, který má být alternativou k dosavadním stravenkám.

Kromě základní slevy na poplatníka a na invaliditu můžete použít i další daňové slevy, na které máte nárok: na děti, na manžela/manželku, na studenta, tzv. školkovné, a pro držitele průkazu ZTP/P. Nárok na tyto daňové slevy je vždy nutné prokázat – např. potvrzením o výplatě invalidního důchodu, potvrzením o studiu apod..

Pro připomenutí uvádím, že daňová sleva na invaliditu pro první a druhý stupeň invalidního důchodu nadále činí 2 520 Kč za rok, tj. 210 Kč měsíčně, a pro třetí stupeň invalidního důchodu sleva činí 5 040 Kč za rok, tj. 420 Kč měsíčně. Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P je 16 140 Kč za rok.

V případě samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) při pobírání invalidního důchodu platí, že invalidní důchodci mohou pracovat a podnikat bez omezení, limitováni jsou jen svým zdravotním stavem. Na daně z příjmů je možné vždy uplatnit daňové slevy, včetně na invaliditu. Zdravotní pojištění je placeno vždy ze skutečných příjmů a skutečného vyměřovacího základu, není nutné dodržet minimální povinné zálohy, sociální pojištění je také placeno ze skutečně dosažených příjmů, a to navíc až po překročení určitého limitu (rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2021 je 85 059 Kč).

Mgr. Klára Ševčíková

Zdroj:
ihned.cz
pohoda.cz

08.01.2021 |