Arteterapie ve Fenixu

Milí Feničané,

ráda bych Vás upozornila na naší letošní novinku, kterou jsou Arteterapeutické večery. Budou se konat jedenkrát za měsíc, a budu moc ráda, když se na nich s Vámi uvidím.

Pro účast není nutná žádná předchozí výtvarná zkušenost!

Jsou určeny pro Vás, naše klienty, ale také pro Vaše pečující osoby, rodinné příslušníky a přátele. Vítáni jsou též zaměstnanci Fenixu.

Co je arteterapie?

Je to metoda, využívaná v psychoterapii k sebepoznávání a terapeutické léčbě skrze různé formy umění.

Jakákoli tvorba může být prostředkem sebevyjádření. Toto sebevyjádření v arteterapii využíváme a snažíme se z něj vytěžit něco pro sebe. Arteterapie uvolňuje emoce a podporuje představivost. Otevírá dveře k našemu nevědomí, tedy tomu, co v sobě máme, i když si to neuvědomujeme. Výtvarné dílo můžeme chápat jako výtvarnou, symbolickou metaforu, která umožňuje ztvárnění našich představ o vnějším světě a našem místě v něm. Skrze arteterapii můžeme překonat stres či krizovou situaci, ale také odhalit své skryté zdroje a možnosti adaptace na složité situace. Arteterapie pomáhá podpořit pozitivní přístup k životu, radost, kreativitu. Arteterapie je forma komunikace, se sebou samými, i s druhými lidmi. V arteterapii nejde o konečný vzhled „výrobku“. Jde v něm o proces a prožitek z tvoření samotného.

Na setkáních budeme tvořit, ale budeme o dílech také mluvit – o tom, co jsme vytvořili a jaké to pro nás bylo. Budeme mluvit o významech, pocitech náladách, přáních. Využijeme také krátké relaxace a imaginace.

Kdy, kde a jak

Setkání budou probíhat zdarma v budově ParaCENTRA Fenix.

Je možné je absolvovat všechny nebo i jednotlivě.

Na daný večer je nutné se závazně přihlásit nejpozději týden před plánovaným setkáním, abychom věděli, s jakým počtem účastníků máme počítat.

První z cyklu arteterapeutických večerů se bude konat ve čtvrtek 22.2.2018 v 17 hod.

Pokud Vás nabídka zaujala, přihlašujte se, prosím, nejpozději do 15.2. na e-mail: hanakova@pcfenix.cz nebo osobně u mě.

Na setkání s Vámi se těší

Justina Hanáková, psycholog

24.01.2018 |