Beseda o správném sezení na vozíku měla velký úspěch

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se v ParaCENTRUM Fenix konala za podpory firmy Medicco beseda o správném sezení na vozíku. Mnohaleté znalosti a zkušenosti předala všem přítomným expertka na tuto problematiku paní Zdeňka Faltýnková. Návštěvníci se dozvěděli, jak správně sedět, ale také, jak důležité je kvalitní nastavení postury sedu i výběr vhodných pomůcek. Díky těm totiž může člověk na vozíku získat dostatečnou oporu, což mu zajistí efektivní ovládání vozíku a mimo jiné také aktivní zapojení trupu a horních končetin při každodenních činnostech.

Kromě teorie přišla řada také na praktickou část besedy, v rámci které si mohli zájemci vyzkoušet vozíky i antidekubitní polštáře, které poskytli zástupci firmy Medicco. Paní Faltýnková věnovala část přednášky důležitosti prevence před “strašákem” všech vozíčkářů – dekubitů. Závěr besedy patřil individuálním konzultacím, součístí kterých byla možnost změření tlaku na sedací partie pomocí přístroje Pressure mapping. Tento unikátní systém dokáže odhalit místa největšího tlakového zatížení a díky tomu včasně detekovat vznik dekubitů. V současné době usilujeme i my v ParaCENTRU Fenix o získání financí na koupi Pressure mappingu, abychom vám mohli nabídnout opět kvalitnější služby.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Zdeňce Faltýnkové, firmě Medicco, ale také všem, kteří se besedy zúčastnili. Věříme, že jste si akci užili a nabyté informace pro vás budou přínosné.

Mgr. Tereza Škobránková

22.03.2017 |