Knihovna Jiřího Mahena v Brně, videoprůvodce

Česká republika je absolutní světovou špičkou v přístupu k literatuře. Konkrétně v počtu veřejně přístupných knihoven. Knihovna J. Mahena (dále jen KJM) je druhou největší u nás. Nachází se v samotném centru Brna, konkrétně na ulici Kobližná. KJM má 41 tisíc klientů a těm je k dispozici 750 tisíc svazků. V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce knihovny, tudíž by měla splňovat všechny požadavky, které od ní handicapovaní očekávají, tzn. bezbariérový přístup.

Při vstupu do knihovny se dostanete do centrální haly, kde se nachází šatna a centrální pult, u kterého se půjčují a zároveň vracejí knihy. Dále se v přízemí nachází registrace čtenářů, kde mohou vozíčkáři využít počítač s internetem. Pokud se chce handicapovaný čtenář dostat do vyšších pater k volnému výběru knih, využije výtah. V prvním patře se nachází knihovna pro dospělé čtenáře. Je rozdělena na dvě části. Literaturu naučnou a beletrii. Pokud člověk na některou z knih nedosáhne, rádi pomohou ochotné knihovnice. Ve druhém patře je umístěna hudební knihovna na jedné straně a na straně druhé je knihovna pro děti a mládež. Většina společenský akcí (autorská čtení, besedy, koncerty) se odehrává v pátém patře. Knihovna je vybavena i bezbariérovým WC na Euroklíč. Pokud klíč nevlastníte, vyžádejte si ho u knihovnice.

Další bezbariérová videa naleznete na webu HandMedia nebo ParaCENTRA Fenix.

14.10.2017 |