Hlavní vlakové nádraží v Brně, videoprůvodce

Cestu bezbariérovým vlakem je nutné objednat 24 hodin předem. Budete-li chtít použít bezbariérovou plošinu, dejte o tom včas vědět. Pokud vaše cesta v Brně končí, dostanete se z nádraží bezbariérovým východem k uzlu bezbariérové MHD, který je přímo před nádražím. Na informacích ČD můžete získat potřebné informace nebo zakoupit jízdenku. Jestliže cestujete dále, můžete na svůj spoj počkat v čekárně první třídy. Je zde možnost dobít si svoje mobilní zařízení. Z prvního nástupiště se výtahem dostanete do podchodu. Odtud vedou výtahy k nástupištím 2 až 4. Jediné bezbariérové toalety jsou v podchodu k nástupištím a vstup funguje na Euroklíč. Na první pohled se zdá, že přesun po hlavním nádraží je složitý. Není tomu tak. Člověk na vozíku se dostane všude tam, kam potřebuje. S orientací je to trochu horší. Hodně lidí, ruch, ale to k nádražím patří. Pokud jezdíte častěji, tak se zorientujete velmi snadno.

Další bezbariérová videa naleznete na webu HandMedia nebo ParaCENTRA Fenix.

30.01.2018 |