Brněnské dny bez úrazu 2018

V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech od 27. května do 16. června 2018 uskuteční 19. ročník akce Brněnské dny bez úrazu. Kampaň upozorňuje na význam prevence úrazů a osvětu v oblasti poskytování první pomoci. Brňané od nejmenších dětí po seniory se mohou zdarma zúčastnit více než 20 akcí. Pozornost bude věnována zejména problematice úrazů v dopravě, při sportu, ale i stále aktuálnějšímu tématu – rizikům kyberprostoru.

Fenix a jeho program

ParaCENTRUM Fenix je pravidelným účastníkem a ani tento rok nebude výjimkou. Připravujeme besedu na téma prevence úrazu páteře a míchy, kterou vás provede fyzioterapeut, zástupce dopravní policie a o svůj životní příběh se podělí i jeden z našich klientů na vozíku. Beseda se uskuteční 8. června od 10 hod. ve Fenixu a je určena nejen pro školy, ale také pro širokou veřejnost. Jste srdečně zváni!

Na naši besedu je třeba se přihlásit u Mgr. Martiny Hrnčiříkové (tel.: 734 596 602, email: hrncirikova@pcfenix.cz).

Více informací, vč. kompletního programu, naleznete na stránkách města Brna.

30.05.2018 |