Brněnské dny pro zdraví 2018

Ve dnech od 21.9. do 30.9.2018 proběhl již 24. ročník kampaně „Brněnské dny pro zdraví“, která podporuje zdravý životní styl. ParaCENTRUM Fenix bylo už tradičně součástí této rozsáhlé akce! První den kampaně, 21.9.2018, u nás proběhla Beseda o prevenci úrazů páteře a míchy a v ParaCENTRU Fenix jsme přivítali na čtyřicet žáků osmých tříd z brněnské ZŠ Hroznová, se kterými diskutovali Tereza Škobránková, Jaroslav Náhlík a za Policii ČR nprap. Bc. Aleš Zbranek. Studenty beseda velmi zaujala a zahrnuli nás množstvím svých dotazů. Beseda sklidila opravdu velký úspěch!

22.09.2018 |