Poradenství zdravého sedu

Od října nabízíme tuto novou službu pro lidi s poraněním páteře a míchy. Nechte si […]

Fenix roztáhne křídla

ParaCENTRUM Fenix zahajuje 1. září 2016 nový evropský projekt “Fenix roztáhne křídla” CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002010., který vznikl […]

Sebeobrana pro vozíčkáře

21. 9. – 30. 11. pořádá Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií kurz Sebeobrana pro vozíčkáře. […]

Slovinsko bez bariér

Pro nás suchozemce je moře lákavé na prožití letních měsíců. Letos jsme s manželem byli […]

Brněnské dny pro zdraví 2016

Milí přátelé, jako každý rok se účastníme Brněnských dnů pro zdraví. Srdečně Vás zveme 30. […]

POWERCHAIR HOCKEY v Brně

Máte15 jedinečnou možnost a to hned 2x, vidět super sport na elektrickém vozíku.

Videokurz ll.

ParaCENTRUM Fenix vyhlašuje v pořadí druhý videokurz pro féničany a veřejnost. Neváhejte a přihlaste se […]