Certifikovaný kurz Principy správného sezení a mobility ve vozíku – praktická část v ParaCENTRU Fenix

Ve dnech 16.6. a 22.6.2017 proběhla na ParaCENTRU Fenix praktická část certifikovaného kurzu Principy správného sezení a mobility ve vozíku.

Kurz je certifikován Ministerstvem zdravotnictví ČR a teoretická výuka probíhá v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Brno. Má celkem 3 části teoretickou, praktickou a teoretickou. Je určen fyzioterapeutům a ergoterapeutům. Na ParaCENTRU Fenix byla realizována praktická část. Klienti a členové – konkrétně Pavel Grmela, Mgr. Laďa Loebe, Petr Stiller, ing. Blanka Cabálková,  Marek Meister, Pavel Ježo, Marek Šrůtka a Bc. Filip Hladík – spolupracovali s frekventanty kurzu, kteří je ve Fenixu vyšetřili a v praxi realizovali to, co se v kurzu učí. Po skončení práce s klienty prohovořili všechny poznatky, hledali jsme vzájemné souvislosti a řešení problémů. Po skončení vlastní výuky si zájemci prohlédli ParaCENTRUM Fenix a hovořili s jeho ředitelem Mgr. Odstrčilem o službách a kompletní nabídce centra.

Certifikace kurzu Principy správného sezení a mobility ve vozíku MZ ČR je velice významná, dosud podobný kurz nebyl u nás certifikován  a ani mnoha evropských zemích se kurzy tohoto typu nepodařilo certifikovat příslušným ministerstvem. I proto je zapojení ParaCENTRA Fenix tak důležité.

MUDr. Lia Vašíčková, školitelka kurzu

24.07.2017 |