Chcete po poranění páteře a míchy znovu řídit? Není to nemožné!

Máte v důsledku úrazu či z jiné příčiny zdravotní postižení a chcete opět aktivně řídit? Nebo si chcete udělat autoškolu, ale obáváte se, že to kvůli Vašemu postižení nebude možné? Nevěšte hlavu, nic nemusí být ztraceno.

V případě, že již jste držitelem řidičského průkazu a chcete se k řízení vrátit, je nezbytné ze všeho nejdříve absolvovat lékařskou prohlídku. Z důvodu změny zdravotního stavu musí schopnost řídit automobil posoudit lékař. Ten do lékařského posudku uvede podle § 5 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel podmínku, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (např. technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení). Lékař, který zjistí, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, je také podle § 89a zákona o provozu na pozemních komunikacích povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností podle obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění.

Druhou záležitostí je případná úprava automobilu – v závislosti na povaze a míře postižení je často nezbytné nechat si automobil upravit. Úpravy může provádět pouze odborná firma s potřebnými certifikáty – mnohé úpravy totiž vyžadují zásah do elektroniky či do kostry automobilu (např. úprava otevírání zadních dveří apod.). V České republice je těchto firem několik. Ve spolupráci s pracovníkem zvolené firmy si vyzkoušíte a vyberete nejvhodnější technické provedení potřebných úprav. Firma Vám také vystaví potvrzení obsahující harmonizační kódy, které v sobě nesou informaci o daných úpravách. Přehled harmonizačních kódů lze nalézt ve vyhlášce o řidičských průkazech a o registru řidičů. Na nákup i na úpravu motorového vozidla lze žádat příspěvek od úřadu práce. Bližší informace k žádostem Vám rádi poskytneme v naší poradně, podle potřeby pomůžeme i s vyplněním potřebných formulářů.

Úprava automobilu nějakou dobu (podle rozsahu asi v řádu týdnů) trvá. Mezitím si můžete s aktuálním lékařským posudkem a s potvrzením od firmy provádějící úpravu požádat o výměnu řidičského průkazu za nový, ve kterém budete mít dané harmonizační kódy zaneseny. Od července 2018 můžete o výměnu řidičského průkazu žádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, nikoliv pouze v místě trvalého bydliště. Také s sebou nemusíte mít fotografii – stejně jako u občanských průkazů Vás vyfotí přímo na úřadě. Vydání nového řidičského průkazu trvá asi 20 dní. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí podle informace od Národní rady osob se zdravotním postižením ČR mj. riziko, že by pojišťovna nevyplatila náhradu při nehodě, kterou by zavinil právě řidič se zdravotním omezením.

Provedené úpravy je nezbytné nechat zapsat také do technického průkazu. Nejprve firma zapíše provedené úpravy do velkého technického průkazu, poté je nezbytné navštívit odbor dopravy, kde zaznamenané úpravy potvrdí a zanesou je také do malého technického průkazu.

Další náležitostí, která sice není povinností, ale je vhodné ji neopomenout, jsou kondiční jízdy v autě s upraveným řízením. Ač se to nezdá, ruční řízení má svá specifika, která je zapotřebí si nejen uvědomit, ale také si na ně zvyknout. V České republice existují autoškoly nabízející kondiční jízdy i v automobilech s upraveným řízením. V případě zájmu Vám v poradně pomůžeme najít na některou z nich kontakt.

Ani v případě, že jste řidičský průkaz dosud nevlastnili, ale chtěli byste, nemusíte věšet hlavu. V České republice je několik autoškol nabízejících kurzy i pro osoby se zdravotním postižením, u nichž je nezbytné upravené řízení. V případě zájmu Vám v poradně pomůžeme najít na některou z nich kontakt, případně zjistit, co vše je nezbytné spolu s přihláškou doložit.

Přejeme Vám šťastnou cestu!

Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.

Zdroje:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v aktuálním znění.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel).
Internetové stránky www.rucniovladani.cz/autoskola


Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

28.11.2017 |