Členská schůze 2021

Vážení členové spolku ParaCENTRA Fenix, z. s.,

dovoluji si Vás pozvat na výroční členskou schůzi spolku, která se uskuteční v pátek 3. prosince 2021 od 16:00 do 20:00 hod. v Centrum Kociánka 93/2, Královo pole, 612 47 Brno, Zámeček – velký sál.

Program členské schůze

16:00 – 16:10 Přivítání účastníků, začátek schůze
16:10 – 16:15 Zvolení zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
16:15 – 16:30 Zjištění účasti, resp. usnášeníschopnosti členské schůze
16:30 – 17:00 Prezentace výroční zprávy a hospodaření spolku za r. 2020
17:00 – 17:30 Prezentace činnosti PCF za r. 2020 a plány na další rok(y)
17:30 – 18:00 Diskuse a následné formální ukončení členské schůze
18:00 – 20:00 Kulturní program a volná zábava

Těším se na hojnou účast!

Mgr. Ladislav Loebe
předseda spolku

T: (+420) 607 823 730
E: loebe@pcfenix.cz

03.11.2021 |