Co dělat, když revizní lékař neschválil vybranou pomůcku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vánoční pohodu a oslavy příchodu nového roku již máme za sebou, stejně tak i několik dní s letopočtem 2020. Jako v minulém roce se i letos budete moct těšit na články z naší rubriky Na skok do poradny. Prvním článkem tohoto roku volně navážeme na poslední článek roku minulého – budeme se ještě jednou věnovat poukazům na kompenzační pomůcky. Také představíme nejdůležitější novinky roku 2020 – oproti roku 2019 je jich (alespoň zatím) poměrně poskrovnu. Na závěr pak zrekapitulujeme témata, kterým jsme se v jednotlivých článcích v minulém roce věnovali. Do nového roku, který bude tentokrát o jeden únorový den delší, vám přejeme jen to nejlepší.

Co dělat, když revizní lékař neschválil vybranou pomůcku?

Možná jste se s tím již také setkali – pečlivě jste si vybrali pomůcku, lékař vám vystavil poukaz, ale revizní lékař zdravotní pojišťovny rozhodl, že ji pojišťovna neuhradí. Ani v tomto případě není nutné si zoufat – proti rozhodnutí revizního lékaře se můžete odvolat. Odvolání je nezbytné podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o neschválení pomůcky. Podává se prostřednictvím lékaře, který pomůcku předepsal, a to k rukám ředitele odboru zdravotní péče regionální pobočky vaší zdravotní pojišťovny. Odvolání je možné podávat i opakovaně, je však nutné vždy připojit co nejdůkladnější zdravotní zdůvodnění předpisu dané pomůcky. Výběr pomůcky je nezbytné zdůvodnit medicínskými hledisky (zejm. tedy zdravotním stavem pacienta, předcházením vzniku dekubitů apod.), nikoliv sociálními (sociálním hlediskem je např. jednodušší nakládání odlehčeného invalidního vozíku do automobilu).

Pokud revizní lékař ani přes (opakované) odvolání pomůcku neschválí, lze se obrátit na nadace a peníze na nákup pomůcky získat s jejich přispěním. S oslovením nadací vám rádi pomůžeme v rámci našeho sociálního poradenství.

Shrnutí článků roku 2019

V lednu jsme představili nejdůležitější novinky především z oblasti sociálních dávek a invalidních důchodů a také plán změn v oblasti úhrad kompenzačních pomůcek. V únoru jsme se věnovali povinnosti doložit využití přiznaného příspěvku na zvláštní pomůcku a v březnu jsme navázali kontrolou využívání příspěvku na péči. Dubnové vydání bylo věnováno podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku před uplynutím zákonné 5 leté (resp. 7 leté) lhůty. V květnu jsme upozornili na povinnost oznamovat úřadu práce některé změny. V červnovém článku jsme přiblížili postup v případě ztráty či krádeže průkazu OZP.

Naše rubrika Na skok do poradny nezahálela ani o prázdninách – v červenci jsme přinesli článek týkající se hrazení zdravotního a sociálního pojištění v případě přiznané invalidity, avšak bez výplaty invalidního důchodu. Srpnový článek byl netypický – jeho prostřednictvím jsme se obrátili na vás, naše čtenáře, s výzvou týkající se zasílání námětů na články. Do nového školního roku, tedy v září jsme vstoupili připomenutím některých změn v úhradách zdravotních pomůcek. Říjen patřil hned dvěma článkům – v jednom jsme informovali o postupu v případě úmrtí osoby se zdravotním postižením, která měla kompenzační pomůcky od zdravotní pojišťovny a byla příjemcem dávek od úřadu práce. Ve druhém jsme pak přiblížili změny v oblasti rezidentního parkování. Stejně tak listopad přinesl dvě témata – jedním bylo zaměstnání při pobírání invalidního důchodu a druhým možnost oslovit nadace pro získání příspěvku na doplacení pomůcky. A jak jsem zmínila již výše, prosincový článek přinesl informace ohledně postupu při získání pomůcky na základě poukazu od lékaře.

Všechny tyto články naleznete nejen na internetových stránkách ParaCENTRA Fenix, ale také např. na Facebooku. V případě vašeho zájmu vám můžeme daný článek zaslat i prostřednictvím e-mailu.

Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.

Pokud Vás článek zaujal, potřebovali byste bližší informace, nebo sami máte obdobný problém, můžete se kdykoliv obrátit na naši bezplatnou online poradnu, kde Vám naši pracovníci rádi poskytnou potřebné informace.

05.01.2020 |