Domácí násilí

Člověk si může říci: „Mě se to netýká a koho ano, ten si pomůže sám.“ Kdyby tato věta byla založena na pravdě, neměla bych tu teď o čem psát. Bohužel tomu tak není. Před pár měsíci jsem se účastnila webináře – „Neodkládej to!“, který se týkal této problematiky (pozn.: Neodkládej to je projekt, jehož cílem je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí (DN) a odbourat tak mýtus, že jde pouze o fyzické násilí. Na projektu pracovali dobrovolníci z řad policie. Více na neodkladejto.eu. Samotnou mě překvapilo, kolik bylo zaznamenáno případů domácího násilí. V roce 2017 bylo nahlášeno 5 300 případů (14 za den). Pro tento rok je předpokládané číslo 9 500 případů (26 za den). Nelze jednoznačně říci, zda za vzrůstající číslo může nárůst domácího násilí (DN), nebo zda je více případů nahlašováno na PČR.

Časté mýty u DN

 • Týrané jsou pouze ženy. Není tomu tak. Převážně jsou oběťmi DN ženy, ale ve 4 – 5 % jsou to i muži. Nesmíme však zapomínat na děti, kterých se DN týká buďto přímo, nebo nepřímo, kdy jsou pozorovateli toho, co se doma děje. Tento vzorec chování si potom mohou přebrat do svého dospělého života, kde se mohou stavět buď do role oběti, nebo násilníka. Obětí DN může být i senior nebo osoba se zdravotním postižením.
 • Když není přítomno fyzické násilí, nic vážného se neděje. Někdy se šrám na duši může hojit daleko déle než šrám na těle. Existuje daleko více forem DN, než pouze fyzické. Velká potíž je v tom, že ostatní formy se hůře dokazují.
  • Formy domácího násilí: Sociální (např. zákaz stýkání se s kamarády, blokování sociálních sítí apod.); ekonomické (např. příděl 200 Kč na týden na jídlo pro 3 osoby, půjčky ve prospěch násilníka); psychické – Je přítomno u DN skoro vždy (např. ponižování atd.); emocionální (např. „vezmu ti děti“ apod.); sexuální (např. požadavky, se kterými oběť nesouhlasí; znásilnění; vynucování styku); fyzické (např. upírání spánku, omezení jídla, vyhrožování zbraní, strkání, facka atd.)
 • Domácí násilí probíhá nepřetržitě. V životě oběti samotné násilí na ní páchané zabírá daleko menší část, než klidové období, kdy k násilí nedochází. Proto oběť často žije v neustálém napětí a její okolí (kamarádi, rodina) si mnohdy ničeho patologického nevšimne.

Možná si říkáte, proč oběti z takového vztahu prostě neodejdou.

Důvodů může být hned několik
 • Maminky nechtějí vzít dětem tátu.
 • Finanční stránka, kdy partner rodinu dobře zajistil.
 • Ostuda (co by na to ostatní řekli).
 • Zavrhnutí ženy (oběti) – „Takový hodný chlap a ty jsi ho opustila. Co tě to napadlo?“.
Na koho se obrátit?
 • Pomoc blízké osoby (kamarádi, rodina apod.) Je důležité si umět říci o pomoc a umět ji přijmout.
 • Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem kriminality a domácího násilí – non stop linka 116 006.
 • Intervenční centrum, kontakty na jednotlivá centra – www.domaci-nasili.cz. Intervenční centrum v Brně (Spondea); tel. 739 078 078
 • Persefona – tel. 737 834 345, web. www.persefona.cz
 • Magdalenium – tel. 776 718 459, web. www.magdalenium.cz
Dočasné řešení

Vykázání Policií (PČR) – na 10 dní (je možné prodloužit). Násilník po tuto dobu nesmí oběti volat, ani jinak ji kontaktovat. Nesmí se přiblížit k domu, kde se dotyčná nachází.

Předběžné opatření soudu – jde o prodloužení zmíněné doby vykázání na 10 dní. Soud do 48h musí v této věci rozhodnout. Lze dobu prodloužit až na půl roku.

Samotné domácí násilí není trestným činem jako takovým, není tak uvedeno v trestním zákoníku (40/2009 Sb.). Avšak na toto jednání mohou být navázány trestné činy (§199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí, §198 Týrání svěřené osoby, §146 Ublížení na zdraví, atd.), nebo přestupky. Záleží na okolnostech samotného domácího násilí a na kvalifikaci skutků orgány činnými v trestním řízení.

Záchranný plán (DN)
 • Odstranit z dosahu všechny nebezpečné předměty, které by mohl útočník použít.
 • Oběť DN by si měla vždy uschovat všechny důkazy o probíhajícím násilí, např. lékařské zprávy, fotografie modřin, výhružné SMS apod.
 • Bezpečnostní balíček s osobními věcmi a doklady – pro případ, že se oběť rozhodne náhle opustit společné obydlí sdílené s násilníkem.
 • Domluva např. se sousedem na určitém signálu – v případě ohrožení nechá oběť rozsvícené světlo na zápraží.
 • Zjistit kontakty na azylové domy a centra.

Více informací na: www.ic-brno.cz/co-delat-kdyz

Zdroje: Internetové stránky Neodkládej to (https://neodkladejto.eu/)
Internetové stránky organizace Spondea (https://www.ic-brno.cz/co-delat-kdyz/)

Bc. Lenka Šouláková

06.01.2021 |