Dotazník týkající se antidekubitních sedáků

Milí Feničané,

obrátila se na naši organizaci paní Zdeňka Faltýnková (CZEPA) s prosbou o sběr dat týkajících se antidekubitních sedáků. Jde o dotazníkové šetření formou google dotazníku. Žádáme Vás o co nejhojnější zpětnou vazbu v podobě vypracovaných dotazníků, neboť výstupy z tohoto šetření budou ku prospěchu nejvíce Vám, uživatelům těchto prostředků zdravotnické techniky.

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění následujícího dotazníku, týkajícího se užívání antidekubitních sedáků, se kterými máte pozitivní či negativní zkušenosti. Často se na naši asociaci obracejí lidé, kteří mají v souvislosti se svým sezením na vozíku zdravotní problémy – špatnou pozici sedu, nesouměrné držení těla a končetin, ale také dekubity na sedacích partiích. Každý sedák má zcela individuální antidekubitní účinky a vliv na správné držení těla uživatele. Cílem dotazníku je proto zjištění Vašich uživatelských zkušeností. Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklady pro argumentaci při jednání se zdravotními pojišťovnami, revizními lékaři a dalšími institucemi. Právě spolupráce se členskou základnou znamená pro nás, ale i pro Vás velmi efektivní způsob získání důležitých informací.

ODKAZ NA DOTAZNÍK

25.04.2017 |