Dotazník „Zdraví partneři tělesně handicapovaných jedinců“

Zapojte se a podpořte výzkum, který se zabývá otázkou vztahu mezi zdravým partnerem/kou a jedincem po poranění míchy. Stačí vyplnit dotazník, který naleznete zde. Vyplněním dotazníku můžete pomoci tuto situaci změnit, čímž by se výrazně přispělo k podpoře partnerů jedinců po míšním poranění.

19.05.2017 |