Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jízda po dálnici v roce 2021

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v naší rubrice Na skok do poradny jsme se v několika článcích věnovali možnosti osob se zdravotním postižením (OZP) využívat za určitých podmínek dálniční síť v ČR bez nutnosti zakoupení dálniční známky. Opakovaně jsme jako alternativu dálniční známky uváděli průkaz ZTP nebo ZTP/P v kombinaci s parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Informaci o této kombinaci jsme v průběhu posledních let opakovaně obdrželi ze zdroje, který jsme – až dosud – považovali za spolehlivý a důvěryhodný, opakovaně jsme ji také nacházeli na jiných důvěryhodných internetových stránkách věnovaných problematice osob se zdravotním postižením. Nahlédnutí do zákona upravujícího osvobození od poplatků za použití dálnice bylo samozřejmostí, naši nepřesnost také neodhalilo. Až na základě dotazu jednoho z vás, našich čtenářů, jsme zjistili, že bohužel z naší strany docházelo k předávání nepřesné informace.

Jízda po dálnici bez nutnosti zakoupení dálniční známky není vázána na kombinaci průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu pro OZP, nýbrž pouze na průkaz ZTP (s výjimkou sluchově postižených) nebo ZTP/P. Parkovací průkaz pro OZP umístěný viditelně za čelním sklem slouží jako určité znamení pro příslušníky Policie ČR či Celní správy, že ve vozidle jede držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P a dálniční známku skutečně mít nemusí.

Za předávání nepřesné informace se vám velmi omlouváme. Současně děkujeme pozornému čtenáři, který nás na základě listopadového článku na tuto nesrovnalost upozornil.

Od 1. ledna 2021 je ze zákona také vypuštěna výjimka, kvůli které nemohli dálnice bezplatně využívat držitelé průkazu ZTP se sluchovým postižením.
Pro rok 2021 tedy platí, že dálnice na území České republiky mohou bezplatně využívat všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Registrační značku vozidla, kterým bude držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P přepravován/a, není nikde nezbytné registrovat1. Provozovatelem automobilu musí být držitel tohoto průkazu, příp. osoba jemu blízká. Parkovací průkaz pro OZP umístěný viditelně za čelním sklem snižuje pravděpodobnost zbytečné kontroly ze strany Policie ČR nebo Celní správy.

Uvedené informace jsou platné pro rok 2021. O tom, zda a případně jak budou vozidla přepravující držitele průkazu ZTP a ZTP/P registrována v roce 2022 a dále, se zatím stále jedná. Jakmile bude řešení známo, budeme vás o tom samozřejmě informovat.

(1) Informace, že vozidlo není nutné nikde registrovat, je dostupná zde: www.edalnice.cz/osvobozeni/#deal.

26.11.2020 |