3. stupeň ID a přivýdělek

Poradenství3. stupeň ID a přivýdělek
Věra asked 3 years ago

Dobrý den, byla mi přiznána invalidita 3. stupně, nemohu sice vykonávat fyzickou práci a nejsem schopná do práce přijít, ale bylo mi zaměstnavatelem nabídnuto, organizační práce (čili pouze telefonování) s úvazkem 2,4 s tím, že bych měla zajištěnou dopravu. Nerada bych, ale k vůli tomu přišla o ID či jej měla snížen. Moc prosím o radu, zda je toto možné a zda ten rozsah 2,4 hod je v pořádku.
V posudku je uvedeno:
“Výsledek posouzení zdravotního stavu :
Je invalidní dle §39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde o invaliditu 3. stupně dle § 39 odst. 2 písm. c) cit. zákona.
Z důvodu dlouhodobě nepříznivého  zdravotního stavu poklesla její pracovní schopnost o 70 %. Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky  podle §6 vyhlášky o posuzování invalidity… ”
Posudkový závěr:
Rozhodují příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení srovnatelné se zdravotním postižením uvedeným v kapitole XIII., odd. E, položce 1d přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra poklesu pracovní schopnosti  70%. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti  se ve smyslu § 3a4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. nemění.”
to tedy znamená, že si mohu přivydělat a nebo nemohu?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Věro,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti osob v invalidním důchodu. Zákon nestanovuje ani žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Příjemcům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se doporučuje, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému pracovnímu potenciálu (tzn. úvazek 4 hodiny denně a méně). Úvazek 2,4 by tedy měl být v pořádku, ale doporučila bych Vám navštívit svého ošetřujícího lékaře, zda Vám takovouto pracovní dobu doporučuje a nemůže dojít ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Přehodnocení stupně invalidity je vždy na rozhodnutí posudkového lékaře, který vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzovaného. Bohužel Vám nejsem schopna sdělit, jak by posudkový lékař rozhodoval ve Vašem případě.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková