čerpání nemocenských dávek a zpětně přiznání ID III. stupeň

Poradenstvíčerpání nemocenských dávek a zpětně přiznání ID III. stupeň
Zdenka asked 2 years ago

Dobrý den, prosím o informaci, jak mám postupovat při čerpání nemocenských dávek, které běží dosud, kdy do 28.2.2020 byly vypláceny a nyní již jsem pouze v evidenci PND bez výplaty dávky. 22.3. 2021 mně bylo doručeno rozhodnutí posudkového lékaře o přiznání III. stupně invalidity vzhledem k mé diagnoze avšak zpětně od 3.12.2020. Budu dávky, vyplacené do 28.2.2020 vracet a bude mně doplacen invalidní důchod od data přiznání 3.12.2020 a kdy ukončit pracovní neschopnost ke kterému datu? Rozhodnutí o výši ID z ČSSZ Praha dosud nemám. 
Děkuji. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 2 years ago

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Pokud tomu správně rozumím, výplata nemocenské Vám skončila 28.2.2020, nyní jste v PN. Píšete, že Vám byl doručen posudek o přiznání invalidity ve III. stupni, k přiznání došlo zpětně k 3.12.2020. V rozhodnutí, které Vám bude doručeno, zjistíte, zda Vám vzniká nárok na výplatu invalidního důchodu (ID), pokud ano, následně Vám bude ID vyplácen zpětně k datu přiznání.
K Vaší další otázce, jestliže vám byl ID přiznán od 3.12.2020 a výplata nemocenské skončila 28.2.2020, nedošlo zde k souběhu vyplácení dvou dávek, tudíž nebudete ČSSZ nic vracet. Pokud by byla jiná situace, např. výplata nemocenské by skončila k 28. 2. 2021 – v tom případě by Vám byl ID vyplácený až od 1. března 2021 (po uplynutí podpůrčí doby).
Pracovní neschopnost musí lékař ukončit do 30 dnů od data uznání invalidity (od data zasedání posudkové komise), a to podle § 59 odst. 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Následně Vám však lékař může vystavit navazující pracovní neschopnost na jinou diagnózu, než na kterou Vám byl přiznán ID.
Pokud byste potřebovala, můžete se na mne  obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396 (naše poradna).
S přáním hezkého dne

Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice