cizinka invalidita

Poradenstvícizinka invalidita
Pekař asked 1 year ago

dobrý den
přítelkyně polka žije zde cca 15.let měla dlouhodobý pobyt teprve ted od prosince má trvalí pobyt celou dobu pracuje dostala se do 3.stupně invalidity a požádala uřad práce o prukaz ztp na uřadu práce uřednice ji řekla v Liberci že nic nedostane jelikož je zde prí 3.měsíce přestože bylo řečeno uřednici že to není pravda.a v systemu muže dotičná uřednice vše zjistit proč naková osoba když má problem tak si musí dojít na cizinerckou policii jestli jí tam vůbec nejaké potvrzení dají přece invalidní důchod nedostane osoba která podle uřednice je zde 3.měsíce
 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 1 year ago

Vážený pane Pekaři,
pokud úřední postup vyžaduje doložit potvrzení o délce pobytu v ČR vystavené příslušným orgánem státní moci, tedy cizineckou policií, není jiná cesta než o potvrzení zažádat a správnímu orgánu je doložit. Správní orgány jsou mezi sebou snad již propojené, nicméně mám za to, že cizinecká policie nespadá pod gesci MPSV nýbrž MV a tudíž databáze propojené nejsou. MPSV a MV shromažďuje naprosto odlišné informace o osobách pobývajících na území ČR. 
Jak jsem již uvedl v první větě, nezbude nic jiného, než o potvrzení o délce pobytu zažádat na příslušném odd. cizinecké policie. Pokud osobní návštěva působí komplikace, zkuste požádat o potvrzení elektronickou cestu. 
Přeji hezký den!
Mgr. Ladislav Loebe