ČSSZ datová schránka

PoradenstvíČSSZ datová schránka
Karel asked 3 years ago

Chci podat námitky proti odejmutí invalidního důchodu. Mám zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Úřad ji přesto nepoužívá a zasílá poštou. Mohu podat námitky přes datovou schránku? Pokud ano, tak do schránky ČSSZ 49kaiq3?
Děkuji!

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Karle,
 
máte-li zřízenou datovou schránku fyzické osoby, můžete ji bez obav použít. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 19 odst. 1 správního řádu doručování tímto způsobem preferuje.
Je politováníhodné, že orgány státní správy tento způsob komunikace s klienty nepoužívají
a mnohdy se zarytě drží písemného styku, ale jak uvádím výše, podání skrze datovou schránkou můžete bez obav použít.
 
Mgr. Ladislav Loebe