Dálniční známka a ZTP/P

PoradenstvíDálniční známka a ZTP/P
Zbyhněv Lipka asked 3 years ago

kdo mi vypiše potvrzeni na tuto situaci:Jak je to ale v případě, kdy držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nastoupil do zdravotnického zařízení (např. lázně či rehabilitační ústav) nebo zařízení sociální péče (např. týdenní stacionář) a blízká osoba se s autem vrací domů, nebo jej naopak jede vyzvednout?

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Lipko,
děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se na to, kdo Vám vystaví potvrzení, které bude platit na cestu po dálnici ze zařízení, kam jste vezl držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P). Potvrzení by Vám mělo vystavit přímo zařízení (např. lázně, rehabilitační ústav), kde bude držitel průkazu ubytován. Doporučila bych Vám kontaktovat dané zařízení a domluvit se s nimi na vystavení tohoto potvrzení. Mělo by Vám být poskytnuto, jak na zpáteční cestu domů, tak i na cestu zpět do zařízení, až pro držitele průkazu pojedete.
Na internetových stránkách ministerstva dopravy je přímo uvedeno, že nad rámec zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR, že policisté a celníci při kontrolách nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení.
Pokud by Vás tedy v takovémto případě zastavila silniční kontrola a chtěla vám i přes předložení potvrzení udělit pokutu, doporučujeme na místě nic neplatit a postoupit věc do správního řízení. V něm Vám totiž bude případná pokuta s ohledem na okolnosti s největší pravděpodobností prominuta.
Pokud byste měl jakékoliv doplňující dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396. Případně si domluvit osobní konzultaci. Přeji Vám hezký den
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice