Dálniční známka

PoradenstvíDálniční známka
Petr Horáček asked 4 years ago

Dobrý den, mám dotaz ohledně dálniční známky. Jsem držitelem průkazu  ZTP/P a  parkovacího průkazu označujícího vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Řidičský průkaz již ze zdravotních důvodů nevlastním, jsem odkázán na přítelkyni a její auto. U přítelkyně  nemám trvalý pobyt, nevím jakým způsobem dokázat osobu blízkou. Chtěl bych vědět, zda mohu využívat výhody, jako např. cestování po dálnici bez dálniční známky, abych nebyl pokutován.
Za odpověď předem děkuji,   Horáček Petr, Klášterní 303, Teplá

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den, pane Horáčku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Osoba blízká je definována v § 22 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten primárně jako osoby blízké zmiňuje osoby v příbuzenském vztahu. Současně ale uvádí, že: „… jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.“ Podle nálezu Ústavního soudu lze za osoby blízké za určitých okolností považovat také přátele. Na základě těchto ustanovení lze bez pochybností tvrdit, že přítelkyně je osobou blízkou, a to bez ohledu na to, zda máte společné trvalé bydliště či nikoliv. V případě, že společně cestujete po dálnici a motorové vozidlo, kterým jedete, patří Vaší přítelkyni, tedy dálniční známku mít nemusíte.
 
V případě doplňujících či dalších otázek, příp. pokud byste potřeboval poradit či pomoct s vyplněním žádosti, se na poradnu PCF či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím on-line poradny, e-mailem (poradna@pcfenix.cz nebo vesela@pcfenix.cz) či po telefonu (tel. č.: 739 646 396). Po předchozí domluvě je možné i osobní setkání u nás v ParaCENTRU Fenix, případně jinde v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice