dar

Poradenstvídar
Alena Danielova asked 4 years ago

Prosím dotaz. Sourozenci si mezi sebou chtějí darovat nemovitost, platí se darovací daň? 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Danielová,
 
předně bych Vás rád upozornil, že tato právní agenda nespadá přímo do poradenství základního nebo odborného sociálního nebo i právního ve stejných oblastech. Oblasti, ve kterých naše organizace poskytuje bezplatné sociální či právní poradenství, jsou uvedeny při vstupu do online porady. Tento dotaz je lépe směřovat k daňovým poradcům nebo notářům. Čas, který trávím nad Vaším dotazem, bych mohl věnovat někomu, kdo naši pomoc opravdu potřebuje.
Teď k Vašemu dotazu. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, byl sice zrušen ke dni 31. 12. 2013, nicméně právní úprava darování byla včleněna do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo jen „ZDP“). § 10 odst. 3 písm. c) ZDP osvobozuje od daně darovací, resp. nově od daně z nabytí bezúplatných příjmů od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela, nebo manžela rodičů.
Dále bych Vás rád upozornil na to, že při darování věci zapsané do veřejného seznamu se vyžaduje písemná forma dle ustanovení § 560 ve spojení s ustanovením § 2057 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn.
 
Mgr. Ladislav Loebe