Dědictví a ukončení sociálních dávek

PoradenstvíDědictví a ukončení sociálních dávek
Jana Baniová asked 3 years ago

Dobrý den, 
když někdo zdědí byt a peníze, musí to hlásit na úřadu hmotné nouze, to je pro mě samozřejmostí. Ovšem, musí ten člověk také ukazovat co všechno zdědil, či dát dokonce okopírovat usnesení z dědického řízení? 
Má úřednice právo si dokument, kde je soupis dědictví archivovat?
 
Děkuji 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Baniová,
 
děkujeme za Váš dotaz. Naše organizace ParaCENTRUM Fenix poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, především pak osobám se získaným poškozením míchy. Poskytujeme tedy informace zejména z oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením či invalidního důchodu. Moje odpověď proto bude obecnější.
Dávky hmotné nouze jsou dávky, pro jejichž přiznání a výplatu je nezbytné dokládat příjmy. Jak sama zmiňujete, jako příjem se posuzuje také dědictví. Právě usnesení z dědického řízení je dokladem, na základě kterého může úřad práce zjistit, jaké výše dědictví dosahuje. Lze tedy předpokládat, že pracovnice daný dokument okopíruje a založí do Vašeho spisu. Pro bližší informace Vám však doporučuji kontaktovat např. call centrum úřadu práce (http://www.uradprace.cz/kontakty-2), případně se můžete obrátit na kteroukoliv občanskou poradnu – kontakty naleznete na internetu po zadání hesla „občanská poradna“ do vyhledávače, případně na stránkách Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice