Dibry den. Bydlim ve Spanelsku a jiz dva roky pobiram invalidni duchod. Mam narok na invalidni duchod v CR jestli mam odpracovano 10 let?

PoradenstvíDibry den. Bydlim ve Spanelsku a jiz dva roky pobiram invalidni duchod. Mam narok na invalidni duchod v CR jestli mam odpracovano 10 let?
Michaela asked 3 years ago
1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, Michaelo,
 
děkujeme za Váš dotaz. O tom, zda by Vám vznikl nárok na invalidní důchod i v České republice, by musel rozhodnout posudkový lékař (stanovuje míru poklesu pracovní schopnosti a tedy stupeň invalidity) a Česká správa sociálního zabezpečení (posuzuje splnění podmínky doby sociálního pojištění a vznik nároku na výplatu invalidního důchodu, včetně jeho výše).
Doporučuji Vám tedy oslovit přímo Českou správu sociálního zabezpečení (kontakty jsou k dispozici zde: http://www.cssz.cz/web/cz/kontakty), kde Vám např. mohou sdělit, zda při posuzování nároku na ID ve Španělsku proběhlo posouzení nároku na ID také podle české legislativy, případně s jakým výsledkem a zdůvodněním. Případně Vám také poradí, jak dále postupovat – jestli by bylo potřebné či vhodné podat žádost, případně jaké dokumenty by bylo nezbytné doložit a podobně.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), případně telefonicky (+420 739 646 396).
 
S pozdravem
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice