dohody o provedení práce a sociálni pojištění

Poradenstvídohody o provedení práce a sociálni pojištění
Olga asked 4 years ago

dobrý den, mám na vás pár dotazů 
pracuji pouze na dohody o provedení práce vím, že zaměstnavatel povinně strhne daň z přijmu  což je 15 procent ,a už nikde nemusím nic přiznávat.Jak je to když mám dohod 11?u každé je jiný zaměstnavatel a daň je odvedena ze všech.Jak mám řešit platby na sociálním pojištění ?Pokud ani jedna dohoda nepřekračuje hodnotu 10 000 u jednoho zaměstnavatele tedy nejsem povinna si soc.platit.Jak je to sčítají se všechny dohody do hromady?Mohu při podání daňového přiznání některé dohody nepřiznat, abych nebyla povinna platit sociální každý měsíc(některý měsíc je hodnota všech dohod pod hranicí  a některé měsíce už nad hranicí 10 000.Jak se potom počítá sociální  pokud si vydělám nad 120 000 za rok na dohodách?Pokud budu povinně platit zálohy na socialním budou se mi tyto dohody započítávat na důchod?děkuji Olga

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Olgo,
předně nutno poznamenat že takový počet dohod o provedení práce je celkem nezvyklý, nicméně zákon počet uzavřených dohod o provedení práce nijak nelimituje, je tedy čistě na Vašem uvážení, zda tyto dohody zvládnete naplnit se zákonným omezením odpracování pouhých 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele.  
Co se týká odvodů do systému sociálního zabezpečení, je třeba rozlišit odvody zdravotního a sociálního pojištění. Pokud Vaše měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč není zaměstnavatel povinen, jako plátce pojistného, strhávat Vám a odvádět žádné pojistné. Platí v tomto případě, že pokud se tato zákonná úprava vztahuje na úpravu dohod konaných mimo pracovní poměr, vztahuje se na všechny dohody u všech Vašich zaměstnavatelů. Nelze sčítat dohody uzavřené u různých zaměstnavatelů.
Co se týká odvodů daně z příjmů, správně uvádíte, pokud Vám zaměstnavatelé odvedou 15 % z každé dohody o provedení práce, nemusíte již nikde nic vykazovat. Odlišná situace by byla v případě, že byste podepsala u některého ze svých zaměstnavatelů tzv., „růžové prohlášení“ tedy přihlášení k odvodu daně z příjmů. V tomto případě by byl zaměstnavatel povinen strhnout měsíčně zálohu na daň z příjmů a při konečném zúčtování, resp. podání daňového přiznání pro výpočet a odvod daně z příjmů byste mohla min. uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně). Připomínám, že toto prohlášení je možno podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.
Co se týká Vašeho dotazu ohledně nepřiznání některých dohod při podání daňového přiznání v souvislosti s odvodem zdravotního a sociálního pojištění, jsou to dvě různé věci. Daň Vám strhne zaměstnavatel za každý měsíc již před výplatou odměny z dohody, a tudíž ke konci roku pouze podáním přiznání k dani z příjmů deklarujete Finanční zprávě, že máte za zdaňovací období daně v pořádku. V případě, že Vaše odměna z dohody za daný měsíc u různých zaměstnavatelů přesáhne 10 000 Kč, bude se záloha na daň z příjmů automaticky odvádět ze „superhrubé mzdy.“ Doporučuji proto, hlídat si měsíční penzum odvedené práce. Odvody za zdravotním a sociálním pojištění mají v gesci jiné orgány, Zdravotní pojišťovny a příslušná Správa sociálního zabezpečení.     
Odvody na zdravotním a sociálním pojištění se odvádějí pouze při překročení výše výdělku 10 000 Kč měsíčně, a tedy dochází automaticky k výpočtu odvodů jako ze superhrubé mzdy, stejně jako je tomu v případě výpočtu daně z příjmů při překročení výdělku 10 000 Kč. Odvod na zdravotním pojištění se sčítá pouze v případě, pokud máte uzavřeno více dohod u jednoho zaměstnavatele. Odvody na sociálním pojištění provádí zaměstnavatel automaticky při překročení výše příjmů 10 000 kč za měsíc. Při překročení výše příjmu 10 000 Kč je zaměstnavatel povinen Vás přihlásit jako plátce sociálního pojištění. Výpočet a odvod pojistného je tedy na zaměstnavateli. Opět oplatí, že dohody o provedení práce se sčítají pouze u stejného zaměstnavatele, což dle Vašeho dotazu, není Váš případ. Jak uvedeno výše, jednotlivé dohody u jednotlivých zaměstnavatelů se zásadně nesčítají, tudíž vůbec není rozhodný roční příjem ze všech Vašich dohod o provedení práce u jednotlivých zaměstnavatelů. Rozhodným obdobím pro odvod pojistného je pro zaměstnance kalendářní měsíc a ve Vašem případě pouze ten, kdy Váš příjem z jednotlivé dohody přesáhne 10 000 Kč.
V případě, že budete přihlášena k odvodům sociálního pojištění, bude se Vám odvedené pojistné tzv., započítávat na důchod. Zápočet na vrub Vašeho důchodového účtu ale bude pouze za aktuální měsíce, kdy Váš výdělek o některé z dohody přesáhne 10 000 Kč.
Přestože se o zdravotním pojištění v dotazu nezmiňujete, závěrem dodávám, že odvod pojistného do systému veřejného zdravotního pojištění je povinný na rozdíl od pojistného do systému sociálního zabezpečení, které je více či méně dobrovolné. Pokud tedy nejste osobou, za kterou je plátcem pojistného stát a dle výše výdělku (do 10 000 Kč) ani Vy sama neodvádíte pojistné do systému veřejného zdravotního pojištění, vzniká Vám u Vaší zdravotní pojišťovny dluh na nezaplaceném zdravotním pojištění za každý měsíc neplacení. Současně s tím narůstá i penále z dlužné částky. Doporučuji tuto situaci co nejdříve řešit, vyhnete se tak obtížím v pozdější době v podobě vymáhání dlužného pojistného zdravotní pojišťovnou nebo následně exekucí.
Mgr. Ladislav Loebe