Dopravní nehoda

PoradenstvíDopravní nehoda
Michaela Bilanská asked 2 years ago

Dobrý den, dne 11.12.2017, jsem byla účastníkem autonehody, viník byl tehdy můj přítel, já byla poškozena, utrpěla jsem psychickou újmu, a podvrtnutou krční páteř za kterou mi bylo vyplaceno cca 8500kč, do dnes docházim k psychiatrovi , pojišťovna u které byl viník vozidla pojištěny, mi vyplatila cca 50 000kč za újmu (částka přibližná), léky které užívám nemohu dohledat úctenky, nicméně k psychické újmě jsem se chtěla zeptat zdali to není málo, jelikož to vypadá jako trvaly následek. Také nevím zdali už není promlčeci lhůta protože újma psychická je dlouhodobá. Také moje matka na tom nebyla dobře, ale snažila se mi se vším pomoct. Nemohla jsem být sama doma, vyjít z domu, ani cestovat žádným dopravním prostředkem. Do dnešního dne se mi občas vrací a opakuje den kdy se to stalo.

1 Answers
Ladislav Loebe answered 2 years ago

Vážená paní Bilanská,
 
otázka adekvátní výše odškodnění za utrpěnou nemajetkovou újmu nenáleží do naší kompetence. Pokud pociťujete odškodnění za nedostatečné, musíte se obrátit na civilní soud, který je jedinou autoritou, nadanou zákonnou mocí rozhodnout o tom, zda Vám náleží odškodnění vyšší, nebo zda je odškodnění adekvátní.
Protože se jedná o soud civilní, neboli občanský, je důkazní břemeno prokázání nedostatečnosti vyplacené náhrady za nemajetkovou újmu na Vašich bedrech. Znamená to minimálně najmout si advokáta, nejlépe zabývajícího se touto agendou a doložení důkazů k žalobě o tom, že Vaše obtíže přetrvávají a tudíž máte za to, že vyplacená náhrada nemajetkové újmy se jeví jako nedostatečná. Jako důkaz nejlépe poslouží v tomto případě lékařské zprávy specialisty, který Vás má v péči.
 
Mgr. Ladislav Loebe