Doraz

PoradenstvíDoraz
Martina asked 3 years ago

Dobrý den, potřebuji vaši radu /pomoc. 8.10.2019 jsem nastoupila na prac. neschopnost s krční páteří. Během teto doby jsem se začala léčit i s arthrózou kyč. kloubů a jsem v takovém stavu před operací stupně art. 3-4. V pořadníku na totální endoprotézu jsem od ledna 2020,operace proběhne až květen 2021. Momentálně jsem ukončila prac. neschopnost po dohodě se zaměstnavatelem, s tím že přejdu na jinou práci. Dle lékařky to problém moc neřeší, nevím jak dlouho se to bude dát vydržet. Tvrdí že mám nárok do operace na plný invalidní důchod, což nechci, protože bych přišla o nemocenskou po operaci. Je možné zažádat o inv. důchod 2st. a chodit do práce na lehčí prac. vytížení? Od kdy budu mít nárok znovu na neschopenku s přihlédnutím budoucí operace 2021? Měla bych před operací na doporučení ortopeda na podzim do lázní, ale mám obavu že mi podpůrčí doba na nemocenskou nevyjde, jak to vypočítat a na co bych měla nárok? Jak to provést? Budu ráda za jakoukoliv radu /doporučení. Děkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Martino,
děkujeme za Váš dotaz. Píšete, že jste momentálně ukončila pracovní neschopnost, po dohodě se zaměstnavatelem přejdete na jinou práci. Uvádíte, že dle názoru Vaší lékařky máte nárok na invalidní důchod (ID). Nechcete však přijít o nemocenskou po plánované operaci, proto plný ID nechcete. Přemýšlíte, že byste si zažádala o ID 2. stupně a docházela zároveň do práce. Při pobírání invalidního důchodu při zaměstnání zákon nestanovuje žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Lidé, kterým byl přiznán invalidní důchod v kterémkoliv stupni invalidity, mohou tedy i při pobírání invalidního důchodu podle svých možností a schopností pracovat. Je však doporučováno z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve II. stupni je doporučován úvazek 0,75 a méně, tj. 6 hodin a méně). Jedná se však pouze o doporučení a záleží především na Vašem zdravotním stavu. Je dobré se o tom poradit s Vaší ošetřující lékařkou, která by Vám mohla doporučit výši úvazku s ohledem na Váš zdravotní stav.
Ptáte se, kdy budete mít opět nárok na výplatu nemocenské. Podpůrčí doba, tedy doba kdy máte nárok na výplatu nemocenské je 380 dní. Možností je i prodloužení výplaty nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost. (§ 27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) Žádost podává zaměstnanec na okresní správě sociálního zabezpečení, o prodloužení rozhoduje posudkový lékař. Nemocenská může být prodloužena nejvýše o tři měsíce. Může být opětovně prodlužovaná, avšak maximálně o zmíněných 350 dní.
Pokud byste si o prodloužení výplaty nemocenské nezažádala, nebo byste si žádost podala, ale posudkový lékař by ji neschválil, výplata nemocenské by v tom případě trvala pouze výše uvedených 380 dní. Abyste měla poté opět nárok na čerpání další plné podpůrčí doby (380 dní) je nutné být od doby skončení poslední pracovní neschopnosti 190 dní v nepřetržité pojištěné činnosti – v zaměstnání. 
Pokud byste se potřebovala na něco doptat, nebo byste měla další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396. Případně si domluvit osobní konzultaci.
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice