Dotaz

PoradenstvíDotaz
Martina Kabešová asked 3 years ago

Dobrý den.  Chtěla bych se zeptat. Probírám 13 let ČID. Do ledna jsem byla zaměstnaná na částečný úvazek jako zdr.sestra. Pracovala jsem 35 ve zdravotnictví. Od ledna jsem v neschopnosti, v květnu jsem byla na operaci páteře. Stále jsem ještě v léčení, čekají mě v září infuze. V týdnu mi volala moje praktická lékařka, že z posudkové nařídila lékařka okamžitě ukončit PN, protože probírám ID. Je to tak možné? Diagnóze s mým důchodem nesouvisí. Můžu se nějak bránit? Děkuji  Martina K. 

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážená paní Kabešová,
 
v případě, že Vaše diagnóza, pro kterou jste aktuálně v pracovní neschopnosti, nesouvisí s diagnózou, pro kterou jste byla uznána invalidní, máte nárok na to být uznána za osobu práce dočasně neschopnou. Pokud pobíráte invalidní důchod I. či II. stupně, dříve částečný invalidní důchod, je minimální doba pracovní neschopnosti s výhledem návratu do pracovního procesu 180 dní.   
Co se týká toho, že lékařka z posudkové služby volala Vaší praktické lékařce a žádala/nařídila okamžité ukončení dočasné pracovní neschopnosti, je několik možností, jak situaci řešit. Předně o tom, zda jste či nejste dočasně práce neschopná, rozhoduje praktický lékař na základě aktuálního zdravotního stavu s přihlédnutím k tomu, zda se budete moci v dohledné době vrátit do zaměstnání, nebo se Váš zdravotní stav bude vyvíjet tak, že přejde do fáze dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který trvá déle než rok a v tom případě by to znamenalo znovuposouzení Všeho zdravotního stavu pro účely přiznání invalidního důchodu v jiném stupni. Nejvíce pravděpodobné je to, že by Vám byl stupeň invalidity zvýšen. Pokud si tedy Vaše ošetřující lékařka obhájí to, že Váš návrat do práce je v budoucnu možný, nicméně další léčení je nezbytné, mám za to, že pracovní neschopnost ukončovat nemusí.
Pokud ale dotyčná lékařka lékařské posudkové sužby bude nadále trvat na ukončení dočasné pracovní neschopnosti a praktická lékařka tak učiní, můžete podat návrh na přezkoumání ukončení dočasné pracovní neschopnosti u orgánu správy nemocenského pojištění tedy u příslušné správy sociálního zabezpečení, a to do tří dnů od data ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
Návrh na přezkum by měl obsahovat komu a od koho je návrh na přezkoumání skončení dočasné pracovní neschopnosti směřován, vylíčení toho, proč nesouhlasíte se skončením režimu dočasné pracovní neschopnosti a doložením pokud možno nejaktuálnějším výpisem ze zdravotnické dokumentace, která podpoří Váš názor v tom, že bude schopna v dohledné době návratu do zaměstnání.
 
Mgr. Ladislav Loebe