Dotaz na Nevyhovující prostředí v práci:

PoradenstvíDotaz na Nevyhovující prostředí v práci:
Lubomír Včelařík asked 3 years ago

Dobrý den,
chci se zeptat kolik hodin může ID stát venku v nevyhovujících podmínkách na parkovišti. WC je vzdáleno cca 10 metrů, není kde jíst a schovávájí se lidé ve vchodě kde musí být dveře neustále oteřené, aby se mohla otevřít závora. V zimě tam není ani topení. Dříve se lidé střídali po 1 hodině, ale teď v rámci úspor stojí venku 4 hodiny. Dále bych se chtěl zeptat kolik měsíčně stojí 2 lidé s ID zaměstnavatelé a jaké má výhody zaměstnavatel. Zaměstnavatel totiž tvrdí, že jej tito 2 lidé stojí 50 000 Kč za měsíc. Předem děkuji za odpověď. Včelařík

1 Answers
Ladislav Loebe answered 3 years ago

Vážený pane Včelaříku,
 
každá pracovní pozice má určitá specifika, za kterých je vykonávána. Obecně lze výkon práce rozdělit do kategorií dle náročnosti (vlivu) na zdraví člověka působením vnějších vlivů jako je prach, fyzická zátěž, teplo, chlad, psychická a zraková zátěž a další biologické, chemické činitele atp. Působení tepla a chladu je ale míněno v uzavřených provozech jako jsou např. hutě, sklárny, nebo naopak mrazírny. Práce se dle náročnosti, resp. vlivu na zdraví dělí do čtyř skupin. Práce ve venkovním prostředí má ale svá specifika, která lze kategorizovat je těžce, neboť je nutné brát v potaz střídání ročních období a další přírodní zákony, které lze eliminovat jen stěží nebo vůbec. Tuto skutečnost pak řeší zákoník práce a to tak, že ukládá zaměstnavateli vybavit zaměstnance odpovídajícími pracovními oděvy. Tuto povinnost mají zaměstnavatelé obecně nikoliv jen v případě zaměstnávání OZP. Odpovědět na Vaši otázku, kolik hodin může stát pracující ID venku v nevyhovujících podmínkách na parkovišti, s naprostou určitostí není možné.   
Co se týká vymezení vzdálenosti sociálních zařízení, takový předpis neexistuje. Je samozřejmé, že sociální zařízení na pracovišti být musí, ale na metry tuto vzdálenost lze vymezit jen těžce. Stejné je to i v otázce stravování. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům stravování a oddech po určitém odpracovaném čase, ale zajištění podmínek pro stravování upraveno není. Jak uvedeno výše, každá práce má své specifické požadavky a podmínky výkonu, je proto velmi obtížené stanovit zákonnou povinnost zajištění standardů stravování.
Co se týká střídání ve směnách, je toto plně na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť zákonem vymezenou dílku pracovní doby 8 hod., resp. 12 hod. zaměstnavatel nepřekračuje. Pokud Vám tedy střídání po delším časovém intervalu nevyhovuje, je na Vás, abyste se pokusil se zaměstnavatelem dohodnout časový interval změny kratší.
Váš poslední dotaz ve věci nákladů zaměstnavatele na zaměstnavatele opět nelze zodpovědět přesně, neboť se ptáte velmi obecně. Odpověď bude tedy také pouze obecná. Vše se odvíjí od výše odměny
z dohody, resp. mzdy za odvedenou práci. Pokud je Vaše odměna dohody do výše 10000 Kč, nemá zaměstnavatel žádné další náklady ani odvody. Pouze Vám strhne daň z příjmu z odměny. Pokud již však odměna z dohody přesáhne 10000 Kč, je to spojeno automaticky s odvodem záloh na zdravotní a sociální pojištění a také zálohy na daň z příjmů, jak za zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Pokud je zaměstnanec zaměstnán na pracovní smlouvu, nezáleží na výši výdělku a pojistné na zdravotní a sociální pojištění se strhává v plné výši, stejně tak i záloha na daň z příjmů zaměstnance. Zákonné odvody zatíží
i zaměstnavatele. Co se týká odvodů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance OZP, existují určité slevy, nicméně náklady na zaměstnance jsou zaměstnavatelem přece jen vynakládány.
 
Mgr. Ladislav Loebe