dotaz-ohledne-invalid-duchodu-a-prace

Poradenstvídotaz-ohledne-invalid-duchodu-a-prace
Hana Vorackova asked 3 years ago

Dobrý den 1911.2019 mám přiznány inv.důchod 1 stupně.Od 1.11.2019 sem v neschopnosti.Kdy mi začnou inv.důchod vyplácet.Podpůrci dobu mám do 24.62020.DeDěkuji

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Voráčková,
děkujeme za Váš dotaz. Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy.
Datum vzniku invalidity je datum, které je uvedeno na posudku o invaliditě, jenž obdrží každý žadatel o invalidní důchod od posudkového lékaře po jednání na lékařské posudkové službě. Od uvedeného data se dle rozhodnutí posudkového lékaře stal žadatel invalidním. Datum vzniku invalidity je poté pro ČSSZ stěžejní pro učení data přiznání důchodu. Upozornila bych Vás, že tyto data mohou, ale také nemusí být totožná.
Co se týká ukončení dočasné pracovní neschopnosti, dle ustanovení § 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dočasná pracovní neschopnost by měla být ošetřujícím lékařem ukončena třicátým dnem ode dne, kdy byl pojištěnec uznán posudkem okresní správy sociálního zabezpečení invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity. Pokud proběhne řízení o námitkách ve stejné věci, je pojištěnec uznán invalidním ode dne doručení rozhodnutí o námitkách od české správy sociálního zabezpečení. Pracovní neschopnost končí též v případě, kdy je pojištěnec uznán invalidní na základě rozhodnutí soudu. Toto rozhodnutí se doručuje opět příslušné zprávě sociálního zabezpečení, která neprodleně vyrozumí ošetřujícího lékaře, kdy rozhodnutí soudu obdržela a lhůta je opět třicet dní. Ve všech výše uvedených případech vyznačí lékař skončení dočasné pracovní neschopnosti na předepsaném tiskopise. Na základě výše uvedeného se tedy může stát, že Vám bude dočasná pracovní neschopnost ukončena se zpětnou platností a k datu ukončení dočasné pracovní neschopnosti Vám začne být vyplácen invalidní důchod. Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že souběh dávek invalidního důchodu a dočasné pracovní neschopnosti je vyloučen. Ve Vašem případě, kdyby došlo k souběhu těchto dávek, počítejte s tím, že příslušná správa sociálního zabezpečení po Vás bude vyžadovat vrácení dávek nemocenské jako neoprávněný přeplatek.
Pokud byste měla jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se na mne obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Mgr. Ladislav Loebe