Dotaz ohledne invalid.duchodu a prace

PoradenstvíDotaz ohledne invalid.duchodu a prace
Zdeňka asked 4 years ago

Dobrý den, mám inv. důchod 2.stupne.. na onemocnění zad. Pracuji jako uklízečka na šest hodin denně. Bohužel uklízím na provozu, kde se pracuje s uhlíkem. Takže úklid je náročný. Zaměstnavatel mi stále přidává práci, peníze ne. Mam na vytírání téměř 600m prostoru, plus úklid WC,umyvadel, atd. Zaměstnavatel mi tvrdí, že je norma 100m na hodinu. Ano, ale u zdravého člověka, ne u mě. Kdo z nás má prosím pravdu? Děkuji za odpověď. Bršlicova

1 Answers
Ladislav Loebe answered 4 years ago

Vážená paní Bršlicová,
 
pokusím se Vám odpovědět a dovolím si začít od konce Vašeho dotazu. Po stránce právní, není mi známo, že by existovaly nějaké normy, které by stavily, kolik m2 musí, resp. by měl zvládnout člověk, který pracuje na pozici uklizeč/ka. Pokud existují nějaké normy oborové, není mi to známo, byť jsem se je snažil dohledat. Obecně se normy stanovují tak, že při výkonu pracovní činnosti je tato činnost měřena a v souladu s dalšími parametry je následně stanovena výkonová norma pro určitou pracovní činnost. Stanovení norem je tedy ryze oborovou záležitostí, nebo dokonce záležitostí zaměstnavatele samotného, který má na výkonových normách zájem pro zvýšení produktivity práce. Samozřejmostí by mělo být, že zaměstnavatel musí brát v potaz, v jakém prostředí se určitá činnost vykonává a kdo ji vykonává. Jiné normy by měly být v určitých oborech pro muže a jiné ženy nebo další skupiny zaměstnanců, např. osoby s postižením, těhotné zaměstnankyně, mladiství zaměstnanci atp.  
Nyní k tomu, co je Váš vlastní a největší zájem. Pokud požadujete rozsoudit, kdo z Vás dvou má pravdu, tak to bohužel nedokážu posoudit neboť, jak jsem uvedl výše není mi známo, že existovaly nějaké normy pro výkon práce uklizeče/uklizečky. To ale neznamená, že neexistují, jen o takových normách nevím a ani jsem je nedohledal.
Nyní je na Vás a zaměstnavateli, jak se k celé věci postavíte. Pokud je Vaším zájmem v práci setrvat, pak můžete zkusit se zaměstnavatelem vyjednávat o zvýšení platu za zvýšení objemu práce nebo snížení objemu práce či úvazku. Nicméně počítejte s tím, že se Vám sníží i mzda. Předpokládám, že pracujete na pracovní smlouvy s výší úvazku 0,75. Bylo by tedy dobré zjistit na mzdové účtárně, zda máte alespoň zaručenou mzdu. Pokud Vám jde spíše o Vaše zdraví, dalším možným řešením by mohlo být nechat si vystavit potvrzení od poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), že již bez vážného ohrožení zdraví nemůžete nadále vykonávat sjednanou práci. Okamžitě po předložení tohoto potvrzení zaměstnavateli můžete přestat vykonávat sjednanou práci a požadovat na zaměstnavateli nalezení práce jiné, vhodné pro Vás. Pokud se tak nestane ve lhůtě 15 dní, můžete skončit pracovní poměr okamžitě. Zůstane Vám zachován i nárok na dvouměsíční odstupné ve výši průměrného výdělku.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo jen „ZP“) předpokládá, že zaměstnavatel je povinen vytvářet pro zaměstnance příznivé pracovní prostředí pro výkon práce. Pokud Vám ani jedna z výše uvedených rad nevyhovuje, zkuste kontaktovat příslušnou pobočku Státního úřadu inspektorátu práce. Tento úřad poskytuje poradenství v ochraně pracovněprávních vztahů
a pracovních podmínek. Zejména poradenství v oblasti pracovních podmínek by mohlo být to, co hledáte. Odkaz zde: http://www.suip.cz/
 
Mgr. Ladislav Loebe