Dotaz ohledně invalidního důchodu

PoradenstvíDotaz ohledně invalidního důchodu
Kučera Čeněk asked 3 years ago

Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu.
Jsem dlouhodobě nemocen-od 24.6.2019 a po operaci plotének.Můj zdravotní stav po operaci není dobrý,čeká mě další vyšetření a PRT zákrok.Z tohoto důvodu jsem požádal na ČSSZ o invalidní důchod. 19.6.2020 mi došel posudek o invaliditě,s přiznáním invalidity 3.stupně a na rozhodnutí o invalidním důchodu si musím počkat-možná i pár měsíců.Podpůrčí doba pro výplatu nem.dávek mi vypršela 7.7.2020.Obvodní lékař mi ukončil pracovní neschopnost 15.7.2020.Zaměstnavatel mě 16.7.2020 poslal na mimořádnou lék.prohlídku se závěrem,že jsem pozbyl dlouhodobě zdrav.způsobilost.Jiné vhodné zaměstnání nemá a dává mi výpověď.Nevím jak vyřešit svoji situaci,toto mezidobý,když ROZHODNUTÍ o invalidním důchodu ještě nemám,lékař mi ukončil PN a zaměstnavatel mi dává výpověď na základě lék.posudku o zdravotní způsobilosti k práci?Měl mi lékař ukončit PN nebo mi měla trvat do doby,až dostanu ROZHODNUTÍ o inv.důchodu? Mohu dostat výpověď,i když ještě nemám ROZHODNUTÍ o ID? A pokud by byl postup do teď v pořádku,než obdržím ROZHODNUTí,mám se hlásit na ÚP,kdo za mě platí sociální a zdravotní,než dostanu požadovaný dokument?
Předem Vám děkuji za odpověď a pomoc.
S pozdravem Kučera Čeněk

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Kučero,
 
děkuji za Váš dotaz. Z toho, co píšete, rozumím tomu, že jste se po dlouhodobé pracovní neschopnosti ocitl v situaci, kdy Vám zdravotní stav neumožňuje vykonávat práci, ale lékař Vám neschopenku ukončil a zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Podpůrčí doba Vám pak skončila cca týden před ukončením PN.
Lékař je podle zákona o nemocenském pojištění povinen ukončit pracovní neschopnost do 30 dní od data přiznání invalidity (ode dne jednání posudkové komise, na základě kterého Vám byla přiznána invalidita). V případě, že zdravotní stav pacienta ještě neumožňuje vrátit se do zaměstnání, však lékař může ihned vystavit navazující PN. Vzhledem k tomu, že Vám podpůrčí doba skončila již 7. 7. 2020, vyvstává otázka, proč ve Vašem případě nedošlo k ukončení dané PN k tomuto datu, ale až o týden později, a následně vystavení PN navazující.
Pokud podle výsledku mimořádné lékařské prohlídky nejste schopen vykonávat svou dosavadní práci a zaměstnavatel Vám nenabídl vhodnější místo, může s Vámi rozvázat pracovní poměr bez ohledu na to, že ještě nemáte konečné rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu. Pro výkon povolání je totiž rozhodující zdravotní stav a rozhodnutí lékaře pracovně lékařské služby.
Ptáte se, jak tedy postupovat v případě, že dojde (či došlo) k ukončení pracovního poměru, ale rozhodnutí o přiznání ID ještě nemáte. Pokud Vám zdravotní stav stále neumožňuje výkon jakéhokoliv zaměstnání, měl by Vám lékař vystavit novou pracovní neschopnost, byť již bez výplaty nemocenského. Tato pracovní neschopnost by trvala i po ukončení pracovního poměru až do doby, kdy by Vám zdravotní stav umožnil vykonávat nějaké zaměstnání. Zdravotní pojištění by za Vás po dobu trvání PN hradil stát. Na úřad práce byste se zaregistroval až po ukončení pracovní neschopnosti.
Pokud byste však již mohl vykonávat nějaké jiné, vhodnější zaměstnání (nebyl by tedy u Vás objektivní důvod k vystavení PN), bylo by vhodné zaregistrovat se na ÚP do 3 pracovních dnů od ukončení pracovního poměru. Tímto za Vás bez vzniku prodlevy začne zdravotní pojištění hradit stát. Také byste mohl požádat o podporu v nezaměstnanosti. Pokud byste se na ÚP nezaregistroval a současně byste neměl ani rozhodnutí ČSSZ o přiznání ID, ani byste neměl jiné zaměstnání, musel byste si zdravotní pojištění hradit sám. V případě potřeby by Vám PN mohla být vystavena i po dobu registrace na ÚP. Jakmile byste od ČSSZ obdržel rozhodnutí o přiznání ID, oznámil byste to úřadu práce.
 
Dovolím si připojit ještě informaci ohledně oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, zaregistrování na ÚP či přiznání invalidního důchodu (nebo invalidity bez nároku na výplatu invalidního důchodu), jste povinen o tom informovat svou zdravotní pojišťovnu. Učinit tak můžete osobně na kterékoliv pobočce, případně písemně, e-mailem nebo datovou schránkou.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), přes on-line poradnu, případně je možné sjednat si osobní setkání přímo v ParaCENTRU Fenix či na jiném vhodném místě v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice