dotaz-ohledne-prace

Poradenstvídotaz-ohledne-prace
květoslav janík asked 3 years ago

Dobrý den,mám ID druhého stupně ale velmi značné omezení,kde rezimé je-Neschopen soustavné výdělečné činnosti-chci se vás zeptat jaké mám možnosti na pracovním trhu,když mimo jiné nutný všude a vždy doprovod.Mám psychiatrickou diagnozu a aterosklerozu,cukrovku,vysoký tlak a jiné.Děkuji za odpověd.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Janíku,
děkujeme za Váš dotaz. Současná legislativa nestanovuje žádné omezení, co se týče výdělku ani výše pracovního úvazku. Příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně mohou i při výplatě tohoto důchodu podle svých možností a schopností pracovat a nejsou omezeni výší výdělku. Doporučuje se však z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu ve II. stupni je doporučován úvazek 6 hodin denně a méně). Vzhledem k tomu, že nejsem lékař a neznám Vás ani Váš zdravotní stav, nedokážu posoudit, jaké zaměstnání by pro Vás bylo vhodné. Doporučila bych Vám tedy, abyste se obrátil na svého ošetřujícího lékaře, který zná Váš zdravotní stav nejlépe a měl by být schopen vyjádřit se, jaké zaměstnání můžete vykonávat.
Naše organizace se zaměřuje na osoby s tělesným postižením, proto je moje odpověď spíše obecnějšího charakteru. Pro bližší informace bych Vás odkázala na neziskové organizace, které se osobám s psychickým onemocněním věnují. Jedná se např. o organizace Práh jižní Morava (http://www.prah-brno.cz/), případně Fokus Praha (https://www.fokus-praha.cz/cz/?option=com_content&view=article&id=108:vyrobky-chrannych-dilen-na-tydnu-nno-prahy-5&catid=24&Itemid=290&lang=cs)
Pokud byste měl jakékoliv doplňující či další dotazy, můžete se obrátit i na mne e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková