Dovolená

PoradenstvíDovolená
Maria asked 4 years ago

Dobrý den,má invalida 3.stupně,který pracuje na dohodu narok na dovolenou?a kolik dnů?děkuji.

1 Answers
zeManek624 Staff answered 4 years ago

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Budeme-li vycházet ze Zákoníku práce č. 262/2006 Sb, tak nárok na dovolenou má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny.

Obě dohody, kterými se rozumí Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti, se však týkají prací mimo pracovní poměr. Jako zaměstnanec nejste tedy chráněn tolik jako pracovník v klasickém pracovněprávním vztahu. Nemáte např. nárok na příplatky za přesčasy, dovolenou, cestovní náhrady nebo odstupné. Nezáleží tedy, zda jste invalidní ve 3. stupni či ne, protože nárok na dovolenou při práci na dohodu nevzniká. Záleží tedy čistě na Vás a na domluvě se zaměstnavatelem, jak si práci uzpůsobíte a podle toho můžete mít volné dny.

V případě doplňujících či dalších dotazů se na mne opět můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: sevcikova@pcfenix.cz nebo telefonicky: tel. 739 646 396.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Klára Ševčíková