Důchodce 3 stupně

PoradenstvíDůchodce 3 stupně
Marija asked 3 years ago

Dobrý den,poraďte mi prosím,sem invalidní důchodce 3 stupně,jestli mužů mít příspěvek na auto,a vůbec na co mám nárok.Moc děkuji 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den Marijo,
děkujeme za Váš dotaz. Samotné přiznání invalidního důchodu III. stupně zakládá nárok pouze na slevu na dani z příjmů + na snížený ochranný limit u doplatků za léky (pokud zdravotní pojišťovně doložíte rozhodnutí o invaliditě). Nárok na různé dávky pro osoby se zdravotním postižením se posuzuje na základě zdravotního stavu a podmínky přiznání se u jednotlivých dávek mohou lišit. Příspěvek na automobil spadá do příspěvků na zvláštní pomůcku. Příspěvky na zvláštní pomůcku jsou určeny lidem, jejichž nepříznivý zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než jeden rok. Pokud tuto podmínku splňujete, můžete na úřadu práce podat žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Mimo automobil se příspěvek na zvláštní pomůcku vztahuje např. na schodolez, schodišťovou plošinu, úpravu bytu apod. Záleží především na tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav potřebujete. O tom, zda Vám bude příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, rozhoduje posudkový lékař na základě Vašich lékařských zpráv, které si vyžádá od Vašeho obvodního lékaře, a s ohledem na sociální šetření, které provádí sociální pracovnice. Na některé pomůcky jako např. polohovací postel, vozík apod. pak přispívá zdravotní pojišťovna.
Dále si můžete zkusit podat žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Jsou 3 stupně průkazu pro OZP: TP, ZTP, ZTP/P. Přiznání či nepřiznání průkazu OZP opět záleží na posouzení od posudkového lékaře. Ten také rozhoduje o tom, ve kterém stupni bude průkaz přiznán.
Osoba, které byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, má nárok na příspěvek na mobilitu. Další podmínkou je, že osoba, která žádá o příspěvek na mobilitu, se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje, nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše dávky je 550 Kč měsíčně.
Můžete si také podat žádost o příspěvek na péči. O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Existují 4 stupně závislosti. I zde rozhoduje posudkový lékař, na základě výše zmíněného, o přiznání/nepřiznání příspěvku, případně o výši příspěvku (jeden ze 4 stupňů).
O zmíněné příspěvky se žádá na úřadu práce. Zasílám odkazy na příslušné formuláře https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci
Pokud byste měla dotazy týkající se konkrétních příspěvků nebo dávek či jiné doplňující otázky, můžete se na mne obrátit e-mailem soulakova@pcfenix.cz nebo telefonicky 739 646 396. Případně si domluvit osobní konzultaci.  
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem
Bc. Lenka Šouláková
Sociální pracovnice