Hradí stát pojištění osoby v ČID?

PoradenstvíHradí stát pojištění osoby v ČID?
Andrea K"ohlerová asked 3 years ago
1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Köhlerová,
 
děkujeme za Váš dotaz. Jelikož neuvádíte, zda máte na mysli úhradu zdravotního nebo sociálního pojištění, napíšu informace k obojímu.
V případě, že je vyplácen invalidní důchod, hradí zdravotní pojištění za daného člověka stát. Pokud je však příjemce invalidního důchodu zaměstnaný, může mu být ze mzdy/platu strháván odvod na zdravotní pojištění jako u ostatních zaměstnanců. 
Pokud je osoba uznaná invalidní v I. nebo II. stupni (dříve ČID), ale není jí vyplácen invalidní důchod, stát za ni zdravotní pojištění neplatí.
Co se týká sociálního pojištění, tak povinnost jej platit mají pouze zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stát žádné pojistné neplatí; určité situace jsou ale považovány za tzv. náhradní doby pojištění pro přiznání starobního důchodu (např. rodičovská dovolená apod. – více informací naleznete zde: http://www.cssz.cz/web/cz/nahradni-doba-pojisteni). Doba pobírání invalidního důchodu I. nebo II. stupně však náhradní dobou pojištění pro posouzení nároku na starobní důchod není.
Svůj dotaz jste nám zaslala také prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro lepší přehlednost v komunikaci Vám odpověď zasílám jenom prostřednictvím této on-line poradny. Děkuji za pochopení.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše sociální poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice