Hrazení oprav elektrických vozíků tříkolek ve vlastnictví postižených

PoradenstvíHrazení oprav elektrických vozíků tříkolek ve vlastnictví postižených
Blažíček asked 3 years ago

V loňském roce 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, pane Blažíčku,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pokud máte na mysli úhradu oprav elektrické tříkolky (případně elektrického vozíku), kterou si osoba se zdravotním postižením pořídila bez přispění zdravotní pojišťovny, pak si veškeré náklady spojené s opravami hradí tato osoba ze svého. V případě, že je nezbytné opravu provést ještě v záruční době, může být záležitost řešena jako reklamace.
Pokud by se však jednalo o elektrický vozík, který plně nebo částečně hradila zdravotní pojišťovna, bylo možné některé opravy řešit prostřednictvím lékařem vystaveného poukazu – v takovém případě pak opravu z velké části hradila pojišťovna.
 
V případě doplňujících či dalších dotazů se na naše poradenství můžete samozřejmě opět obrátit, a to prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz nebo zamazalova@pcfenix.cz), telefonicky (739 646 396), případně je možné sjednat si osobní setkání v ParaCENTRU Fenix či na jiném vhodném místě v Brně.
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice