ID 2 stupně

PoradenstvíID 2 stupně
Jana asked 1 year ago

Dobrý den, touto cestou bych se ráda zeptala na platbu zdravotního a sociálního pojištění jestliže pobírám invalidní důchod II stupně a od 1.6.2022 jsem nezaměstnaná.Prosím o informaci , zda mi vyplývá nějaká povinnost hradit si zdravotní a sociální nebo je hrazeno státem?
Pokud bych měla možnost pracovat na DPP platí za mne zaměstnavatel?
děkuji Jana

1 Answers
Kateřina Havlíková answered 1 year ago

Dobrý den, Jano,
 
děkujeme za Váš dotaz. Pokud je Vám vyplácen invalidní důchod (ID), zdravotní pojištění je za Vás hrazeno státem. Doba pobírání ID II. stupně se však nezapočítává jako tzv. náhradní doba sociálního pojištění – to znamená, že se Vám doba, kdy neodvádíte sociální pojištění např. z titulu zaměstnance, nepočítá do doby potřebné pro pozdější přiznání starobního důchodu.
 
Co se týká plateb zdravotního a sociálního pojištění v případě pracovního poměru na DPP, tak tyto odvody by byly zaměstnavatelem placeny až v případě, že by výše Vašeho výdělku překročila částku 10 000 Kč za daný měsíc. Bylo by tedy možné, že některé měsíce by tyto odvody nebyly a některé měsíce ano.
 
V případě doplňujících nebo dalších dotazů se na naše sociální poradenství či přímo na mne můžete samozřejmě opět obrátit, a to telefonicky (739 646 396 nebo 739 359 489) či prostřednictvím e-mailu (poradna@pcfenix.cz, příp. zamazalova@pcfenix.cz).
 
S přáním příjemného dne
 
Mgr. Zdeňka Zamazalová, DiS.
sociální pracovnice