ID 3.st. Snížení

PoradenstvíID 3.st. Snížení
Dagmar asked 3 years ago

Dobrý den, byl mi v únoru snížen ID 3 st. Práce jen za mimořádných podmínek (pouze u PK) na 1 st. Doposud mi nepřišlo žádné vyjádření, rozhodnutí. Ráda bych šla na 4 hod. do práce, může mě tedy někdo i přesto zaměstnat, pokud ano od kdy? A co evidence na ÚP, bez rozhodnutí to zřejmě nelze? Zatím mi chodí duchod v plné výši, budu jej vracet? Děkuji za odpověď. 

1 Answers
zeManek624 Staff answered 3 years ago

Dobrý den, paní Dagmar,
děkujeme za Váš dotaz. Pokud tomu správně rozumím, byl Vám změn ID 3. stupně na ID 1. stupně. Píšete, že Vám doposud nepřišlo žádné rozhodnutí. Důchod Vám nyní dochází v plné výši. Zatím jste nejspíše obdržela pouze nový posudek o invaliditě, na kterém bylo jako datum změny stupně invalidity uveden den jednání na lékařské posudkové službě (LPS; den kdy proběhla „komise“). Tento posudek je následně zaslán České správě sociálního zabezpečení k vydání nového rozhodnutí o snížení invalidního důchodu (podle výsledku posouzení). Teprve na tomto rozhodnutí, které zasílá ČSSZ, bude uvedeno datum, od kterého ke snížení invalidního důchodu dojde. Půjde o datum splatnosti důchodu v budoucnu. V den uvedený v rozhodnutí už obdržíte snížený invalidní důchod. Pokud Vám toto vyrozumění prozatím nedošlo, náleží Vám stále plná výše důchodu.
K Vašemu dalšímu dotazu, který se týká zaměstnání, je odpověď následující. Dle české legislativy může příjemce invalidního důchodu svůj zbývající pracovní potenciál využít podle svého vlastního uvážení. To znamená, že není nijak omezen ani finančně, ani délkou pracovní doby. Co se týče délky pracovní doby, doporučuje se z důvodu předejití přehodnocení a snížení stupně invalidity, aby výše úvazku zhruba odpovídala zbytkovému potenciálu (tzn. příjemci invalidního důchodu v I. a ve II. stupni je doporučován úvazek 0,75 a méně, tedy 30 hodin týdně a méně). Z mé strany se jedná spíše o doporučení a záleží tedy především na Vás a na Vašem zdravotním stavu, v jakém rozsahu budete práci moct vykonávat. Zmiňujete, že byste šla ráda do práce a nevíte, zda Vás může někdo zaměstnat v tuto chvíli. Ano, do práce nastoupit určitě můžete, ale bylo by dobré myslet na to, aby výkon Vaší pracovní činnosti byl v souladu s Vaším zdravotním stavem.
V případě evidence na ÚP platí, že povinnost přihlásit se do evidence úřadu práce nemá nikdo, kdo ztratil zaměstnání, ať už pobírá invalidní důchod (I. nebo II. stupně) nebo nepobírá. Na druhou stranu registrace na úřadu práce je pro Vás výhodná z hlediska využití náhradní doby pojištění pro starobní důchod, tedy doby, která se vám bude započítávat do potřebných let pojištění pro starobní důchod.
Pokud byste měla další dotazy, můžete se na nás obrátit e-mailem sevcikova@pcfenix.cz nebo soulakova@pcfenix.cz.
S přáním hezkého dne
Mgr. Klára Ševčíková
Bc. Lenka Šouláková